7 Habits สำหรับคนแก่

สติคือปัจจัยสำคัญ คุณเคยอ่านหนังสือชื่อ 7 Habits of Highly Effective People หรือเปล่าครับ หนังสือเล่มนี้มีชื่อเสียงมากในการทำให้คนหนุ่มวัยทำงานจำนวนมากประสพความสำเร็จ โดยสามารถทำงานอย่างมีประสิทธิผลและมีความสุข แต่สำหรับคนแก่วัยใกลัเกษียนอย่างผมซึ่งเหลืออายุการทำงานกับบริษัทไม่ถึงสองปี หนังสือเล่มนี้กลับมีประโยชน์กับผมเป็นอย่างมากเช่นกัน ผมอ่านหนังสือเล่มนี้มาแล้วหลายปีและชอบมาก แต่ไม่ใช่ผมคนเดียวที่ชอบ คนเป็นล้านคนในโลกก็ชอบด้วย หนังสือเล่มนี้ถูกแปลเป็นภาษาต่างๆในโลกมากที่สุด หนังสือเล่มนี้ไม่ได้จำเป็นกับคนวัยทำงาน แม้แต่คนใกล้เกษียนอย่างผม หนังสือเล่มนี้ก็ยังทำให้ผมเตรียมตัวเกษียนอายุได้อย่างดี และยังเตรียมตัวที่จะแก่ เจ็บและตายอย่างเหมาะสมอีกด้วย หนังสือเล่มนี้เชื่อว่าคนที่มีประสิทธิผลจะต้องมีนิสัย 7 ประการ ผมขอเน้นว่านิสัยนะครับ ไม่ใช่ความรู้ เพราะคุณอาจจะอ่านจบ จำได้ แต่มันจะได้ผลก็ต่อเมื่อคุณนำมันไปประยุตก์จนเป็นนิสัย ซึ่งเรื่องนี้ต้องอาศัยสติ (Awareness) ที่จะรู้ตัวทุกครั้งที่จะต้องตอบสนองต่อสิ่งที่มากระทบ และประยุกต์อุปนิสัยทั้ง 7 อย่างเหมาะสม ซ้ำแล้วซ้ำอีกจนเกินเป็นนิสัย สติจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญในการสร้างนิสัย ในความคิดของผมแล้วปกติคนเรามีสิตน้อยมาก หากไม่ฝึกหรือมีการเจริญก็จะมีสติไม่พอ การขาดสติจะขาดการตอบสนองที่เหมาะสม ไม่มีการทำที่เหมาะสมหลายๆครั้งนิสัยก็ไม่เกิด หากคุณต้องการประยุกต์หนังสือเล่มนี้และสร้างนิสัยทั้ง 7 ซึ่งจะนำความสำเร็จมาให้...
Continue reading »

Constructivism เทคนิคพัฒนาศักยภาพสมองให้เต้มประสิทธิภาพ

ทฤษฎีการเรียนรู้ Constructivism รูปแบบการเรียนรู้ตามแนวคิดของเพียเจท์ (Jean Piaget) เป็นการเรียนรู้แบบเดิมที่เราใช้กันมานาน คือ การจัดการเรียนรู้ที่ครูเป็นผู้ให้ข้อมูลและนักเรียนเป็นผู้รับข้อมูล ครูยิ่งให้ข้อมูลมากเท่าไร นักเรียนก็ยิ่งรับข้อมูลได้มากเท่านั้น ซึ่งเสนอในรูปสมการลูกศรทางเดียวได้ดังนี้ S———>O S (Stimulant) คือ แรงกระตุ้น อาจเป็นครู ผู้สอน หรือสิ่งแวดล้อมที่จะไปกระตุ้นนักเรียนหรือผู้เรียน O (Organism) คือ ผู้ที่ถูกกระตุ้น คือ นักเรียน หรือผู้เรียน จากสมการข้างต้น ผู้เรียนจะเป็นผู้ที่อยู่นิ่งๆ (passive) หรือเป็นผู้ที่ถูกกระทำ ซึ่งผู้เรียนจะต้องพึ่งพาสิ่งที่มากระตุ้นก็คือครู ผู้เรียนจะเรียนรู้ได้จากการที่ครูเป็นผู้ให้ความรู้และผู้เรียนเป็นผู้รับความรู้อย่างเดียว หรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ ผู้เรียนเปรียบเสมือนกล่องเก็บของว่างๆ และครูจะเป็นผู้นำข้อมูลความรู้ต่างๆ มาใส่ให้ นี่คือการเรียนรู้แบบเดิม สำหรับการเรียนรู้ตามทฤษฎี Constructivism หรือการสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเอง มองว่าการเรียนรู้แบบเดิมไม่ใช่การเรียนรู้ที่ถูกต้อง เพราะไม่ใช่การสอนให้เด็กเรียนรู้ เด็กไม่ได้เรียนรู้เอง ไม่ได้คิดเอง เราพบว่าการพัฒนาศักยภาพสมองไม่ใช่การให้เด็กเป็นผู้รับอย่างเดียวเท่านั้น...
Continue reading »

Primary Diary Victory

คือการเสริมสร้างความมั่นใจในการดำเนินชีวิต ทุกๆวันให้กล้าสู้ปัญหา และท้าทายในชีวิต ชะตาชีวิตของคน อยู่ที่การตัดสินใจ หากคุณเป็นคนกลัวปัญหา ไม่มั่นใจตัวเอง ก็จะเป็นคนไม่กล้าคิด ไม่กล้าตัดสิน หากคุณต้องการพลิกชะตาชีวิตจากย่ำแย่เป็นรุ่งโรจน์ คุณต้องสร้างความมั่นใจในการดำเนินชีวิตทุกๆวัน วิธีที่สร้างมั่นใจที่ดีคือต้องทำสิ่งที่ยาก และต้องการพลังใจ เป็นสิ่งแรกของทุกๆวันก่อนออกไปดำเนินชีวิตประจำวัน วิธีที่ดีที่สุดที่ช่วยเสริมสร้างสุขภาพด้วย ก็คือการตื่นออกกำลังกายตอนเช้าทุกๆวัน เพราะการตื่นเช้าและการออกำลังกายเป็นเรื่องที่ต้องใช้พลังใจมาก และเมื่อร่างกายแข็งแรงก็จะช่วยเสริมสร้างบุคคลิกและความมั่นใจในระยะยาว ผมตื่นตีสีทุกวัน และออกกำลังกายก่อนไปทำงาน ไม่ว่าจะนอนดึกแค่ไหนก็ตื่นตีสี่เสมอ ไม่มีข้อยกเว้นเรียกว่าใช้กฏเหล็กในการตื่นนอนให้ตรงเวลาเสมอ
Continue reading »