หนังสือธรรมะ อ่านฟรี และแชร์ได้เป็นธรรมทาน…

หนังสือธรรมะ อ่านฟรี และแชร์ได้เป็นธรรมทาน… 1. รายละเอียดโดยย่อของอริยสัจสี่จากพระไตรปิฎก http://bit.ly/1QI4MJB 2. รายละเอียดของมรรคมีองค์แปดจากพระไตรปิฏก http://bit.ly/1VUSHFA 3. มหาสติปัฏฐานสูตรจากพระไตรปิฎก คลิก http://bit.ly/1GgsADE 4. พระนิพนธ์ 207 เล่ม ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก http://bit.ly/1mlwFQ5 5. หนังสือ โดย พุทธทาสภิกขุ (8 เล่ม) http://www.bia.or.th/ebook/index.php?floor=1 6. หนังสือ โดย ปัญญานันทภิกขุ (9 เล่ม) http://www.bia.or.th/ebook/index.php?floor=2 7. “วิธีทำสมาธิแบบหลวงปู่มั่น” โดยหลวงตามหาบัว http://bit.ly/20Chqob 8. กุญแจพัฒนาและตามดูจิต โดย หลวงพ่อชา สุภัทโท http://bit.ly/20Pd6P8...
Continue reading »

หลวงตามหาบัวได้แสดงธรรมเทศนาครั้งที่ดีที่สุด

วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2546 หลวงตามหาบัวได้แสดงธรรมเทศนาครั้งที่ดีที่สุด ครั้งหนึ่งในชีวิตของท่าน เป็นการเทศน์ที่ยากนักจะได้รับฟังจากที่ใด ตลอดการเทศน์ท่านได้รวบรวมกระแสจิต หลับตาดำดิ่งลงสู่ห้วงสมาธิและถ่ายทอดธรรม จากใจออกสู่ทางวาจา ภิกษุสงฆ์ชราภาพสังขาร เกือบร้อยปี เทศนาธรรมด้วยน้ำเสียงก้องกังวานใส ตลอดระยะเวลา 1ชั่วโมง 20 นาทีโดยที่ไม่มี การหยุดดื่มน้ำ ไม่มีการหยุดพักครึ่งใดๆทั้งสิ้น วันนั้นเป็นวันที่คณะสงฆ์สายพระป่ากรรมฐาน เดินทางมารวมตัวกันนับหมื่นรูป บางองค์อยู่ต่างจังหวัด บางองค์อยู่ต่างแดน หรือแม้แต่อยู่ในป่าลึกก็ยังออกมาฟังธรรมเทศนา ในครั้งนี้ของสุดยอดอรหันต์ จึงถือได้ว่า การร่วมตัวของเหล่าภิกษุในวันนั้น เป็นการรวมตัวกันของเหล่าศิษย์แห่งพระคถาคต ผู้ที่ต้องการบำเพ็ญเพียรเพื่อความหลุดพ้น เป็นการรวมตัวของพระนักปฏิบัติผู้มีนิพพาน เป็นธงชัยแทบทั้งสิ้น ธรรมะที่สอนกันในวันนั้นจึงเป็นธรรมชั้นสูง เป็นแก่นธรรมแท้ที่ไม่มีการผ่อนปรนใดๆ เนื้อหาสาระจึงเต็มไปด้วยรสธรรมอันเผ็ดร้อน ดุเดือด องอาจแกล้วกล้า ถึงลูกถึงคน ด้วยมิต้องห่วงคำนึงถึงความเป็นโลกียะจอมปลอม หรือเป็นห่วงฆราวาสที่ฟังธรรมเสร็จแล้วต้องหวนกลับไป ดูแลลูกผัว เฝ้าเหย้า เฝ้าเรือนใช้ชีวิตทางโลกธรรม เทศนาในวันนั้นว่าด้วยเรื่อง “การปฏิบัติเพื่อเอามรรคเอาผลสำหรับผู้ไม่ต้องการเกิด”...
Continue reading »

ตัวชี้วัดว่า “ตื่นรู้” มากแค่ไหน

ตัวชี้วัดว่า “ตื่นรู้” มากแค่ไหน (Key Behavior Indicator) ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ 1. สดใสขึ้น ใจว่างๆ โล่งๆ (ใจดี หรือ ดีใจ ไม่เหมือน ใจโล่งๆ นะ) ไม่อมทุกข์ ไม่หน้าบึ้ง 2. ยิ้มง่ายขึ้น ยิ้มให้คนอื่นก่อน ไม่ต้องรอ ให้คนอื่นยิ้มให้ก่อน 3. ไหว้คนอื่นได้ก่อน ไม่มีข้อแม้ ว่าใครต้อง ไหว้ใครก่อน 4. ถ่อมตน ไม่เจ้ายศ ไม่เจ้าอย่าง ง่ายๆ ติดดิน 5. รับผิดชอบงานมากขึ้น ไม่อ้าง ไม่หนี อดทน ยอม 6. มีเมตตามากขึ้น ใช้เมตตาธรรมนำหน้าเหตุผล...
Continue reading »

เช้านี้ ที่สวนสันติธรรม

พระอาจารย์ปราโมทย์ สอนธรรมมะที่เหมาะกับคนเมือง ที่ไม่ค่อยมีเวลานั่งปฎิบัติภาวนา โดยให้เจริญสติได้ในชีวิตประจำวัน และตลอดเวลา ไม่ต้องไปวัดก็ได้ เรื่องสถานที่ หลวงพ่อท่านเน้น ให้ปฏิบัติในทุกๆที่ ทุกๆเวลา ที่ไม่จำเป็นต้องคิด ถ้ายังแยกการปฏิบัติออกจากชีวิตประจำวัน โอกาสเข้าถึงมรรคผลนิพพาน ในชาตินี้ยังไม่มีนะครับ โดยท่านสรุปแก่นธรรมให้ดังนี้ครับ “ให้ตามรู้กาย ตามรู้ใจ ตามความเป็นจริง (ในปัจจุบัน) ด้วยจิตที่ตั้งมั่น และเป็นกลาง” ถ้าจับหลักได้แล้ว จะไม่มีคำถามให้สงสัยเลยครับ เพราะจะใช้แก่นนี้ เช็คได้ครับ ว่าไปผิดทางหรือเปล่า หรือยังอยู่ในทาง ยิ่งได้ฟังซีดี คลิป หรือ อ่านหนังสือธรรมมะของท่านบ่อยๆ จะเข้าใจมากขึ้นครับ แต่เราต้องปฎิบัติไปด้วยนะครับ   คนที่ตรวจการบ้านได้  ตอนนี้เท่าที่รู้ก็มี ครูบาอ้า, แม่ชี, คุณประสาน พุทธกุลสมศรี, ทันตแพทย์ณัฏฐ์ ศรีวชิรวัฒน์, คุณมาลี ปาละวงค์ คนที่หลวงพ่อไว้วางใจให้สอบถามการปฎิบัติได้ท่านอื่นนอกจากตามความเห็นที่สิบกล่าวไว้แล้วแล้วยังมี  คุณจิรัตน์ ,หมอม่อน( สัตวแพทย์),...
Continue reading »

คำคม สามอย่างสำคัญ

มี hell ใน hello มี good ใน goodbye มี lie ใน believe มี over ใน lover มี end ใน friend มี ex ใน next มี if ใน life มี he ใน she   3 อย่าง ที่ผ่านไปแล้ว ไม่คืนกลับมา เวลา ชีวิต วัยเยาว์ 3 อย่าง ที่ส่งผลทำลายชีวิตเรา โมโห โอหัง...
Continue reading »

ความ “ไม่รู้” ที่ทำให้เสื่อม…

ความ “ไม่รู้” ที่ทำให้เสื่อม… 1. รู้ “รอบตัว”มากมาย แต่ไม่ “รู้ดีรู้ชั่ว “ก็เสื่อม 2. รู้ “เว้นงู เว้นเสือ เว้นมีด เว้นปืน” แต่ไม่รู้ “เว้นอบายมุข” ก็เสื่อม 3. รู้ “ภาษาต่างประเทศ” แต่ไม่รู้ “คุณค่าภาษา ไทย” ก็เสื่อม 4. รู้ “ตอบคำถาม “แต่ไม่รู้ “ตอบคุณ แผ่นดิน” ก็เสื่อม 5. รู้ “ที่กินที่เที่ยว” แต่ไม่รู้ “ที่ต่ำที่สูง” ก็เสื่อม 6. รู้ “วัน เดือน ปีเกิด” แต่ไม่รู้ “กาลเทศะ”...
Continue reading »

WillPower and Motivation

ผมรู้สึกว่าใน สองสามปีที่ผ่านมาไม่ก้าวหน้าในการเรียนรู้อะไรใหม่ๆ ขาดการพัฒนาตัวเอง ไม่สามารถควบคุมตัวเองให้ทำอะไรยากๆ ที่ใช้เวลายาวนานได้ พยายามบังคับตัวเอง แต่ก็ไม่มีพลัง มีเวลานิดๆหน่อยๆ ก็ใช้ไปกับการหาความสุข เช่น ดูหนัง Online, Youtube, Facebook และ Line มีความต้องการทำหลายอย่าง เช่น Android Programming, Web Programming ฯลฯ ก็ทำไม่ได้เรื่อง ทำๆ เลิกๆ ได้หน้าลืมหลัง ขาดความต่อเนื่อง อาทิตย์ที่ผ่านมาก็หยุดดู TV เลิกเล่น Facebook เพื่อให้ชีวิตมีทางเลือกน้อยลงจะได้เอาเวลามาทำประโยชน์บ้าง แต่ก็ยังไม่ได้ผล เมื่อวานนี้ดู Youtube ทั้งวันเรื่อง Why Programming เพื่อสร้างกำลังใจ แต่ก็ยังไม่ได้ผล เมื่อคืนลูกสาวแนะนำให้ทำ Visualization วันนี้จะศึกษาเรื่องการทำ Visualization และลองทำดู อยากทำให้เห็นถึงวันตายเลยว่าจะตายอย่างไร เพราะจริงๆแล้วก็ไม่นาน อาจจะไม่ถึง 10 ปี เพราะตอนนี้ก็อายุ 63 ปีเข้าไปแล้ว...
Continue reading »

พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก

พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก (ฉบับอินเดีย-พากย์เสียงภาษาไทย) เริ่มต้นด้วยบทสัมภาษณ์กันก่อน… สัมภาษณ์ คุณปัญญา นิรันดร์กุล (ผู้ริเริ่มนำเรื่องพระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก มาฉายในเมืองไทย) ถึงข้อคิดที่ทำให้หันมาสั่งสมบุญสนับสนุนงานเผยแพร่พระพุทธศาสนา และปาฏิหารย์ที่ตนได้พบจนเกิดแรงบันดาลใจดังกล่าว สัมภาษณ์ คุณปัญญา นิรันดร์กุล ตอนที่ 1 พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก: มหากาพย์ ละครซีรีส์ ตอน 1 สัมภาษณ์ คุณปัญญา นิรันดร์กุล ตอนที่ 2 พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก: มหากาพย์ ละครซีรีส์ ตอน 2 เนื้อเรื่อง มีทั้งหมด 55 ตอน พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก ตอน 1 (เสาร์ 7 มี.ค.) ช่วง 1 พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก...
Continue reading »

ตัวชี้วัดว่า “ตื่นรู้”

ตัวชี้วัดว่า “ตื่นรู้” มากแค่ไหน (Key Behavior Indicator) โดย ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ 1. สดใสขึ้น ใจว่างๆ โล่งๆ (ใจดี หรือ ดีใจ ไม่เหมือน ใจโล่งๆ นะ) ไม่อมทุกข์ ไม่หน้าบึ้ง 2. ยิ้มง่ายขึ้น ยิ้มให้คนอื่นก่อน ไม่ต้องรอ ให้คนอื่นยิ้มให้ก่อน 3. ไหว้คนอื่นได้ก่อน ไม่มีข้อแม้ ว่าใครต้อง ไหว้ใครก่อน 4. ถ่อมตน ไม่เจ้ายศ ไม่เจ้าอย่าง ง่ายๆ ติดดิน 5. รับผิดชอบงานมากขึ้น ไม่อ้าง ไม่หนี อดทน ยอม 6. มีเมตตามากขึ้น...
Continue reading »

ธรรมะ จาก Line

☆☆☆ธรรมะ☆☆☆ ยามเจ็บไข้ จะรู้ได้ ว่าใครรัก ยามทุกข์หนัก จะรู้ได้ ใครสงสาร ยามยากจน จะรู้ได้ ใครให้ทาน ยามเบิกบาน จะรู้ได้ ใครยินดี ยามทุกข์ใจ จะรู้ได้ ใครช่วยแก้ ยามพ่ายแพ้ จะรู้ได้ ใครคิดหนี ยามโศกเศร้า จะรู้ได้ ใครปรานี ยามไม่มี จะรู้ได้ ใครเพื่อนเรา เมื่อมนุษย์เราตายไปแล้ว มีทางไป 7 ทาง คือ ทางที่ 1. ไปพระนิพพาน ด้วยกำลังของวิปัสสนาฌาน ทางที่ 2. ไปชั้นพรหม ด้วยกำลังของสมถภาวนา ทางที่ 3. ไปสวรรค์ ด้วยกำลังของหิริโอตตัปปะ คือเกรงกลัวและละอายต่อบาป ทางที่ 4....
Continue reading »