แท้จริงแล้วคนเราต่างกันแค่เพียงนิดเดียว

“แท้จริงแล้วคนเราต่างกันแค่เพียงนิดเดียว” 1. คุณนอนอู้อยู่บนเตียง เขากำลังออกกำลังกายอยู่ ดังนั้นเขามีสุขภาพดีกว่าคุณ 2. คุณทำงานไปวันๆ เขาตั้งใจทำงาน ดังนั้นเขากลายเป็นหัวหน้าของคุณ 3. คุณกำลังทำโครงการวันนี้ให้เสร็จ เขากำลังวางแผนโครงการของปีหน้า ดังนั้นเขาจึงสามารถครอบครองโอกาสมากกว่าคุณ 4. คุณกำลังหาข้ออ้าง เขากำลังแก้ไขปัญหา ดังนั้นธุรกิจการงานของเขาประสบความสำเร็จมากกว่าคุณ 5. คุณเพลินกับการใช้จ่าย เขากำลังบริหารทรัพย์สิน ดังนั้นเขาสมบูรณ์มั่งคั่งมากกว่าคุณ 6. คุณกำลังคิดถึงผลประโยชน์ของตัวเอง เขากำลังคิดและพิจารณาถึงผลประโยชน์ของอีกฝ่ายหนึ่ง ดังนั้นเขาจึงมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนมากกว่าคุณ ” ความสำเร็จไม่มีปาฏิหาริย์ มีเพียงแค่ลู่ทางเท่านั้น “ Credit: Jack Ma (บุรุษที่รวยที่สุดของประเทศจีน)
Continue reading »

6 LITTLE STORIES

6 LITTLE STORIES (เรื่องเล่าน้อยๆ 6 เรื่อง) —–:-:-:-:-:—- ? { 1 } ONCE, All villagers decided to pray for rain, on the day of prayer all the People gathered but only one boy came with an umbrella. (ครั้งหนึ่ง, คนทั้งหมู่บ้านตัดสินใจร่วมกันว่าจะสวดขอฝน, เมื่อถึงวันที่จะสวดขอฝน ทุกคนมาอยู่รวมกัน แต่มีเพียงเด็กคนเดียวที่ถือร่มมาด้วย) ? That’s FAITH (แบบนี้...
Continue reading »

29 วิธี ทำให้ อายุยืน

29 วิธี ทำให้ อายุยืน 1.หัวเราะเสียงดัง. จงหัวเราะดังๆเมื่อรับรู้เรื่องขำขัน ไม่ว่าจากการสนทนาหรือดูวิดีโอตลก การหัวเราะทำให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนชนิดหนึ่งออกมา ฮอร์โมนชนิดนี้มีส่วนทำให้อายุยืน 2.มีความสุขกับการท่องเที่ยว ท่องเที่ยวไป คือกำไรชีวิต เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก 3. กินถั่วมากเข้าไว้ จากการวิจัยพบว่าการกินถั่วประเภทถั่วลิสงครั้งละ 1 ออนซ์ 5 ครั้งต่ออาทิตย์ เป็นการตัดโอกาสไม่ให้ตายเพราะโรคหัวใจได้ 4. ขี่รถคันใหญ่เข้าไว้ แทบไม่น่าเชื่อว่าคนขี่รถคันเล็กมักจะตายเร็วกว่าคนขี่รถคันใหญ่ 5. งีบทุกบ่าย หลังอาหารกลางวันงีบหลับสักครึ่งชั่วโมง 6. อยู่บนภูเขาอายุยืนกว่าอยู่อยู่ชายทะเล. เป็นความเชื่อผิดๆมานานที่ว่าอยู่ริมทะเลอายุจะยืน แต่ผลการวิจัยพบว่าผู้มีบ้านอยู่ภูเขามีอายุยืนกว่า ดังนั้นจึงมีรสนิยมเที่ยวป่ามากกว่าเที่ยวทะเล 7. เล่นเกม. เกมอะไรก็ได้ที่ไม่ปล่อยให้เวลาผ่านไปเฉย ๆ เช่น หมากรุกกับเพื่อนซี้ เรียนรู้ภาษาใหม่ หรือการท่องเที่ยว ล้วนช่วยให้อายุยืนทั้งสิ้น 8.อย่ากินอาหารย่างบ่อย. การย่างเนื้อที่ปลอดภัยต้องรอให้ถ่านมอดกลายเป็นขี้เถ้าเสียก่อนจึงปลอดภัยจากสารมะเร็ง 9....
Continue reading »

ความรู้เรื่องไพ่

ความรู้เรื่องไพ่ ว่าทำไมไพ่ สำรับหนึ่งมี 52 ใบ และความหมาย บนรูปหน้าไพ่ ใครอยากรู้คำเฉลยบ้าง … ไพ่ 1 สำรับหมายถึง 1 ปี จำนวนไพ่ 52 ใบ จะหมายถึงจำนวนสัปดาห์ใน 1 ปี … ไพ่ 52 ใบจะแบ่งออกเป็น 4 ชุดๆละ 13 ใบ หมายถึง ข้างขึ้นข้างแรม … ผลรวมจำนวนแต้ม บนหน้าไพ่ทั้ง 52 ใบ จะเท่ากับ 364 แต้ม โดยแจ็ค = 11 ควีน = 12 คิงส์...
Continue reading »

B4A todo

Basic4Android Study Short Term B4A Todo that was done Create the translation list for user to select SQL Tutorial Listview Study ScrollView Study ScrollView with multiple select ศึกษาเรื่อง File ก่อนเพื่อน http://www.basic4ppc.com/android/wiki/index.php/Files Random Access file Simple file Improve Designer ทดลอง Sort List BG P297 ทดลอง Add...
Continue reading »

B4A Todo that was done

Back to B4A todo อยากจะรู้ว่าเวลาหมุนเครือง Activities จะถูกทำลายจริงหรือเปล่า และ การทำงานของ Pause และ Resume จะเป็นอย่างไร Activity_Create จะทำด้วย ก่อนหลัง Resume : Beginners Guide Page 129 Test code of array botton of BG topics 10.3.3 page 135 Test following code dim Name() as String Name = array as String("Miller", "Smith",...
Continue reading »

สำหรับคนที่จะเกษีณอายุนะครับ

Retirement ยื่นชำระเงินกองทุนประกันสังคมให้ครบ 15 ปี มาตรา 39 จะได้กองทุนชลาภาพ เริ่ม 41- 56 ยื่นเรื่องที่ กองทุนประกันสังคม เงินเดือน และเงิน 11 เดือนที่บริษัทจ่ายให้ต้องนำมาเสียภาษีด้วยครับ การคำนวณภาษีในปีสุดท้ายได้รับยกเว้น 50 % นะ http://www.one-stophr.com/articlesHR/show_new.php?id=67 http://www.rd.go.th/publish/24379.0.html http://www.sombatlegal.com/index.php?lay=boardshow&ac=webboard_show&Category=sombatlegalcom&thispage=5&No=336588 ภาษี กรรมสรรพากร เงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 188) http://www.suvarnlaw.com/newdetail.php?id=30 ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร บอกว่าไม่เสียเงินภาษีเงินสะสม http://www.boi.go.th/thai/how/taxation_011.asp ข้อ 55 บอกว่าได้รับการยกเว้น สิทธประโยชนทางภาษี แบบ EEE บอกว่าหากถูกเงื่อนไขได้รับยกเว้นทั้งหมด http://www.fsct.com/gongtan/tax.doc พรบ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฉบับที่ 3...
Continue reading »

Investment: 4 Questions

Introduction Warren Buffett (วอร์เรน บัฟเฟตต์) ได้ให้คำแนะนำในการซื้อหุ้นไว้ 4 ข้อดังนี้ ซื้อหุ้นของกิจการที่ดี มีความได้เปรียบเชิงแข่งขัน มีกำไรต่อเนื่อง ผู้บริหารมีคุณธรรมและความสามารถ ในเวลาที่ราคาต่ำกว่ามูลค่าจริงของกิจการ และ ถือมันไว้ตราบที่มันยังเป็นธุรกิจที่ดี สิ่งที่ต้องศึกษา ทำธุรกิจอะไร ต้องรู้ให้ลึก ถึงรายละเอียดของสินค้า ราคา ต้นทุน การแข่งขัน ลูกค้า การตลาด กำลังผลิต การจัดจำหน่าย กระบวนการผลิต วัตถุดิบ อำนาจการต่อรอง ความเสี่ยง ทรัพย์สิน การใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุด แฟรนไชส์ ความสัมพันธ์ลูกโซ่ของกิจการ เครือข่าย โครงสร้างทุน เงินปันผล ผู้บริหารคือใคร เราต้องคำนึงถึง ประสบการณ์ ภูมิหลัง จุดแข็ง เครือข่าย ทีมเวิร์ค การสื่อสาร...
Continue reading »

กลอนจาก หม่อมหลวง ปิ่น มาลากุล

พ่อแม่หวังพึ่งพาเจ้า ครูเล่าหวังเจ้าสร้างชื่อ ชาติหวังกำลังฝีมือ เจ้าคือความหวังของทั้งมวล “…ในโลกนี้มีอะไรเป็นไทยแท้ ของไทยแน่นั้นหรือคือภาษา ทั้งคนมีคนจนแต่ต้นมา ใช้ภาษาไทยทั่วทุกตัวตน เด็กตะโกนกึกก้องร้องเรียกแม่ เริ่มใช้คําไทยแท้มาแต่ต้น ไม่มีต่างภาษามาปะปน ทุกทุกคนก็สุขสบายใจ แม่อยากให้ลูกรักได้พักผ่อน ก็ไกวเปลให้นอนจนหลับไหล สําเนียงกล่อมร่ายร้องทํานองไทย ติดหูแต่สมัยโบราณมา พอโตขึ้นส่งเจ้าเข้าโรงเรียน ได้เริ่มอ่านเริ่มเขียนเรียนภาษา ภาษาไทยนั้นได้พัฒนา เป็นภาษาขีดเขียนได้เรียนกัน บ้างชอบอ่านถ้อยคําทํานองเสนาะ ภาษาไทยไพเราะไม่แปรผัน มีเสียงวรรณยุกต์ทุกทุกชั้น ขับร้องกันได้ง่ายคล้ายดนตรี ฉะนั้นหรือจะไม่ให้รักเจ้า ภาษาไทยของเรามีศักดิ์ศรี เกิดเป็นไทยคนหนึ่งเราจึงมี ของดีดีชื่อว่า “ภาษาไทย”… ฯ ม.ล. ปิ่น มาลากุล ในโลกนี้มีอะไรเป็นไทยแท้………..ของไทยแน่นั้นหรือคือภาษา ซึ่งผลิดอกออกผลแต่ต้นมา……….รวมเรียกว่าวรรณคดีไทย อนึ่งศิลป์งามเด่นเป็นของชาติ…….เช่นปราสาทปรางค์ทองอันผ่องใส อีกดนตรีร่ายรำลวดลายไทย………อวดโลกได้ไทยแท้อย่างแน่นอน และอย่าลืมจิตใจแบบไทยแท้…….เชื่อพ่อแม่ฟังธรรมคำสั่งสอน กำเนิดธรรมจริยาเป็นอาภรณ์……..ประชากรโลกเห็นเราเป็นไทย แล้วยังมีประเพณีมีระเบียบ………..ซึ่งไม่มีที่เปรียบในชาติไหน เป็นของร่วมรวมไทยให้คงไทย……นี่แหละประโยชน์ในประเพณี ได้รู้เช่นเห็นชัดสมบัติชาติ…………เหลือประหลาดล้วนเห็นเป็นศักดิ์ศรี ล้วนไทยแท้ไทยแน่ไทยเรามี………สิ่งเหล่านี้คือวัฒธรรม (หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล)...
Continue reading »

Live for 100 Years

http://www.manager.co.th/Dhamma/ViewNews.aspx?NewsID=9550000044877 ปัจจุบันคนไทยมีอายุเฉลี่ยยืนยาวขึ้น โดยดูตัวเลขจากหน่วยงานของรัฐที่เปิดเผยว่า ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตั้งแต่่ปีพ.ศ.2546 ซึ่งนับว่าเร็วกว่าอีกหลายประเทศในเอเชีย จำนวนผู้สูงอายุไทยจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจาก 10% ของจำนวนประชากรในวัยทำงาน เป็น 23% ในอีก 20 ปีข้างหน้า ซึ่งจะทำให้ไทยกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในปีพ.ศ. 2575 แม้ว่าการมีอายุยืนมีส่วนเกี่ยวข้องกับกรรมพันธุ์ แต่วิถีการดำรงชีวิตก็เป็นปัจจัยสำคัญไม่แพ้กัน ดังนั้น การจะอยู่ให้ถึง 100 ปี จึงไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ หากคุณลองทำตามคำแนะนำต่อไปนี้ สิ่งสำคัญที่สุดที่จะทำให้มีชีวิตยืนยาวได้ถึง 100 ปี คือ ต้องตระหนักรู้ว่าสิ่งภายนอกมีผลกระทบต่อจิตใจ อารมณ์ขณะนั้นเป็นตัวสร้างสถานการณ์ คนที่เข้าใจตรรกะนี้จะดำเนินชีวิตได้อย่างราบรื่น ปราศจากความเครียด และไม่ตกเป็นเหยื่อของสถานการณ์ภายนอกอารมณ์ดีเสมอ ทำอาหารทานเอง การทำอาหารรับประทานเอง ทำให้เราเลือกวัตถุดิบที่นำมาปรุงได้ ต้องปราศจากสารกันบูด และไม่มีน้ำตาลหรือเกลือมากเกินควร จะดีไปกว่านั้นหากเป็นพืชผักที่คุณปลูกไว้ทานเอง เพราะเมื่อเก็บมาสดๆ จะอุดมด้วยธาตุอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระและวิตามิน คืนความเยาว์วัยให้สมองและร่างกาย ทำงานที่รักและถนัด ถ้าเลือกได้ จงทำงานที่รักและมีความถนัด เพราะไม่มีอะไรที่ทำให้ดูแก่เร็วไปกว่าการต้องทนทำงานที่ไม่ได้ชอบ...
Continue reading »