Related to Web Hosting

ทำเว็บก็ต้องมี Host หรือ Server ที่เก็บหน้าเว็บ ผมทำมาแล้วทุกแบบ อ่านประสพการณ์ของผมแล้วอาจไม่ต้องหลงทางนาน ผมเริ่มจาก Host เว็บตัวเองจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่บ้าน แบบ DDNS ไ่ม่ต้องเสียเงิน มีพื้นที่เก็บเว็บมหาศาล เพราะมันคือ Harddisk ของเราเอง และ Brand width ไม่จำกัด เพราะเราจ่ายรายเดือนอยู่แล้ว แต่ก็เจอปัญหาเพราะทั้ง TOT และ TT&T ตายบ่อย และ Speed ช้าสุดๆ เพราะ Upload Speed ของ ADSL บ้านเราน้อยมาก เมืองนอกเ้ขาเป็น DSL กันหมดแล้ว ต่อมาก็ทำเว็บด้วย Free Host ซึ่งมีแต่โฆษณาเต็มหน้าเว็บเราไปหมด หรือไม่ก็มีเงื่อนไขจุกจิก คนดูน้อยก็จะลบทิ้ง...
Continue reading »

SharePoint: Common Features or Behaviors

SharePoint default Content type แต่ละตัวเช่น Document Library, Form Library, Tasks, Calendar ฯลฯ ต่างมี Behavior หรือ Features หรือความสามารถที่พิเศษเฉพาะตัว เช่น Calendar สามารถ Link กับ Outlook Calendar หรือ Task สามารถ ทำงานร่วมกับ Microsoft Project ซึ่งความสามารถเหล่านี้แตกต่างกันไป แต่คุณสมบัติที่ทุกๆ Content type มีเหมือนๆกัน ซึ่งเราน่าจะเรียนรู้ไว้เพราะเรียนครั้งเดียวก็สามารถใช้กับ ทุกๆ Content type ได้คือ สามารถสร้าง View ได้ ทำให้สามารถดูข้อมูลในมุมมองต่างๆกัน และเลือกดูข้อมูลเฉพาะกลุ่มได้...
Continue reading »

SharePoint: Adoption หรือการยอมรับ

เราจะมาพูดกันว่าทำอย่างไรให้ผู้ปฏิบัติงานยอมรับ SharePoint เพราะ SharePoint คือวัฒนธรรมการทำงานแบบใหม่ ซึ่งต้องอาศัยการเรียนรู้ และสร้างความคุ้นเคย แต่เมื่อคุ้นเคยแล้วก็จะขาดมันไม่ได้เช่นกัน ปัจจัยที่ทำให้เกิดการยอมรับคือ
Continue reading »

SharePoint: Content type

Content หรือเนื้อหา ในที่นี้จะหมายถึง List , Library ทุกอย่างจะต้องชนิดของมัน หรือเรียกว่า Content Type ซึ่ง Content Type ของ Content ที่ต่างกันนี้จะมี  Data และ Metadata ต่างกัน เช่น Contact List กับ Calendar List เป็นต้นจะมี Column ไม่เหมือนกัน และยังมี Feature หรือ Behavior รวมถึง Workflow ต่างกันอีกด้วย Content type จะเป็นตัวกำหนดข้อมูลที่ต้องการ , สร้างมาตราฐานเดียวกัน และ ใน Content type...
Continue reading »

SharePoint: Open with Explorer

หลายคนที่ใช้ Share Document ใน SharePoint แล้วรู้สึกหงุดหงิด ไม่ถนัดเหมือน Share Drive หรือ Window Explorer ไม่ว่าจะสร้าง Folder, การ Move File ระหว่าง Folder หรือ การ Upload file หลายๆ File ใน Local Drive ขี้น SharePoint หรือการ Download File หลาย File ใน SharePoint ลง Local Drive ปัญหาเหล่านั้นจะหมดไปหากใช้  Open with Explorer  …………
Continue reading »

WYSIWYG Editor for WordPress

WordPress ใช้  TinyMCE editor แต่จำกัดการแสดงปุ่มคำสั่งต่างๆออกไป ทำให้ขัดใจมาก เช่น ไม่มีการสร้างตาราง หรือจะดู Full Screen ก็ไม่ได้ แต่ไม่ต้องกลัวครับ เพราะ WordPress ให้เราเปลี่ยน  WYSIWYG editor ได้ หากเรา Search ใน Plugins ของ WordPress โดยใช้ Keyword “WYSIWYG” จะเห็นมีให้เลือกจำนวนมากถึง 456 ตัว เลือกกันไม่ถูกเลยทีเดียว จึงต้องอาศัย Google หาดูตัวที่คนนิยม แต่ต้องไม่ลืมกำหนด Search Result ที่ไม่เกินปี  เจอกระทู้  4 Free Plugins to Supercharge...
Continue reading »