Business Process Management

ธุรกิจขนาดเล็กประสพความสำเร็จเพราะ เก่ง กับ ตั้งใจ ที่ว่าเก่งคือ ต้องเก่งทั้งเจ้าของ และพนักงาน และที่ว่าตั้งใจ หมายถึงเจ้าของก็ต้องสอดส่อง ใส่ใจและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง พนักงานก็ต้องตั้งใจทำงาน มีความรักภักดีต่อเจ้าของและกิจการ แต่ธุรกิจขนาดใหญ่ประสพความสำเร็จ เพราะมีระบบงานดี และทำงานตามระบบที่ออกแบบไว้ บางคนอาจจะคิดว่าธุรกิจขนาดใหญ่ ชนะธุรกิจขนาดเล็กเพราะ ทุน และขนาด ซึ่งไม่เป็นความจริง ธุรกิจขนาดเล็กหลายแห่งมีทุนสำรองของตัวเอง ขณะที่ธุรกิจขนาดใหญ่ส่วนมากทำงานด้วยเงินกู้  และด้วยขนาดที่ใหญ่ทำให้ขาดความคล่องตัว และมีต้นทุนในการบริหารและจัดการมากกว่าธุรกิจขนาดเล็ก  ธุรกิจขนาดใหญ่จะทำอะไร ก็ต้องทำ EIA หรือต้องมีใบอนุญาติต่าง ๆ มากมาย ภาษีสังคมก็มากกว่า แต่ธุรกิจขนาดใหญ่ก็มีประสิทธิภาพโดยรวมสูงกว่า เจ้าของสบายกว่า ไม่ใช่เพราะขนาด แต่เป็นเพราะระบบ ธุรกิจขนาดเล็กก็สามารถทำงานอย่างมีระบบได้ และทำให้ขยายสาขาได้ เติบโตได้ ไม่มีข้อจำกัดในการใช้ระบบสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก หากเจ้าของธุรกิจเข้าใจและตั้งใจในการใช้ระบบอย่างจริงจัง จะทำให้กิจการของท่านมีระบบได้อย่างไร ปรึกษาผมได้ฟรีที่ Jeeradate@gmail.com ระบบงานสำคัญอย่างไร ทำให้ไม่ต้องอาศัยคนเก่งหรือคนเก่า...
Continue reading »

The biggest stories from Davos 2017

25-01-60/08 : Richard Whitt / มีผู้นำที่สิ้นคิด 。。ประเทศก็มีสิทธิสิ้นหวัง The biggest stories from Davos 2017 ✤ ในระหว่างวันที่ 17 – 20 มกราคม ค.ศ. 2017 มีการประชุม World Economic Forum ที่เมืองดาวอสประเทศสวิสเซอร์แลนด์ การประชุมครั้งนี้นับว่ามีความสำคัญมากด้วยเหตุผล 2 ประการ 1. การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมต่อเนื่องจากปีที่แล้วที่คุยกันถึงอนาคตการเปลี่ยนแปลงของโลกภายใต้ชื่อ การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (The 4th Industrial Revolution) ซึ่งเป็นหัวข้อการประชุมที่ฮือฮาไปทั่วโลก เพราะการประชุมได้ชี้ให้เห็นถึงสภาพการเปลี่ยนแปลงทั้งทางสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีที่จะส่งผลกระทบกับสังคมรวมทั้งการเมืองทั่วโลก ✤ การประชุมที่ดาวอสครั้งนี้ ถือเป็นการประชุมต่อเนื่องโดยมีหัวข้อการประชุมคือ *ผู้นำที่ตอบสนองและรับผิดชอบ* (Responsive and...
Continue reading »

Routine work management

Business success depends on operation of their routine works or business process. ERP or SAP manage only some major business process or routine work but there are a lot routine work or business process that left unmanaged . . Most of business don’t aware that...
Continue reading »

Use HTML Form in SharePoint 2010

หากคุณมี List แต่ไม่สามารถใช้ InfoPath แต่ต้องการ Form ที่สวยๆ แบบ InfoPath คุณต้องใช้ HTML Form ซึ่งคุณจะต้องมีความรู้ต่อไปนี้ HTML CSS JavaScript JQuery JQuery UI ก่อนอื่นต้องติดตั้ง JQuery และ JQuery UI ใน SiteAssets Directory ของ SharePoint เพื่อความสะดวกควร Map Drive ของ Sub Site Directory เพื่อให้เข้าถึง File ต่างๆได้ด้วย Windows File Explorer โดยเปิด Windows File...
Continue reading »

Why BPM, Why SharePoint

Customer look for vendor/partner that provide the product with  reliability, quality, availability, service and efficiency. Customers evaluate and select vendor/partner accroding to CMM standard The Capability Maturity Model (CMM) is a development model created after study of data collected from organizations that contracted with the U.S. Department of Defense, who funded the...
Continue reading »

SharePoint: BPM

“BPM is a management practice that provides for governance of a business’s process environment toward the goal of improving agility and operational performance. BPM is a structured approach employing methods, policies, metrics, management practices and software tools to manage and continuously optimize an organization’s activities...
Continue reading »

Nintex Workflow study

การเรียน Nintex Workflow คือต้องรู้จัก Workflow Action และรู้จักนำมาประยุกต์ ให้เป็น Flow Workflow Action:  Send notification  : ใช้ส่ง Email Set field value : ใช้ assign Field  Value ด้วยค่าจากทุกอย่าง Set variable : ใช้กำหนด Variable ด้วยค่าจากทุกอย่าง Retrieve Data : ใช้คู่กับ Store Data Store data : เหมือน  Set variable รวมกัน มี...
Continue reading »

ค้นหาใน Knowledge Base

บทความเป็นส่วนหนึ่งของ Series การสร้าง Knowledge Base จาก SharePoint 2010 ในตอนที่แล้วเราได้แนะนำว่าควรใช้อะไรใน SharePoint เก็บ Knowledge และนอกจากจะเก็บ Knowledge เราจะต้องมีส่วนต่างมาประกอบ Knowledge Base ในตอนนี้เราจะพูดถึงหัวใจของ Knowledge Base คือการค้นหา Knowledge ที่เราต้องการได้อย่างไร SharePoint มีความสามารถในการ Search ตาม Keyword ได้อย่างไม่ต้องสงสัย แต่ Default Search Location ของ Search Box ที่ด้านบนขวามือจะเป็น All Site ซึ่ง จะทำให้ได้ผลของการ Search จาก Site อื่นๆที่ไม่ใช่ Knowledge Base...
Continue reading »

ที่เก็บ Knowledge ใน Knowledge Base

บทความเป็นส่วนหนึ่งของ Series การสร้าง Knowledge Base จาก SharePoint 2010 ในตอนที่แล้วเราได้แนะนำว่า SharePoint คืออะไร และทำอย่างไร คุณจะได้ Site สำหรับการสร้าง Knowledge Base ในตอนนี้เราจะมาดูทางเลือกในการเก็บ Knowledge ที่ SharePoint มีให้ ดังที่เคยกล่าวไว้ว่า SharePoint คือกล่องเครื่องมือและชิ้นส่วน ที่สามารถนำไปประกอบกันเป็น Business Application สำหรับเครื่องมือในการเก็บ Knowledge นี้ SharePoint ก็ให้เครื่องมีอมาหลายตัว เช่น Custom List Site Page Wiki Library Enterprise Wiki แต่ที่เราจะเลือกใช้ในที่นี้คือ Enterprise Wiki เพราะเป็น Wiki...
Continue reading »