ธรรมะ จาก Line

☆☆☆ธรรมะ☆☆☆ ยามเจ็บไข้ จะรู้ได้ ว่าใครรัก ยามทุกข์หนัก จะรู้ได้ ใครสงสาร ยามยากจน จะรู้ได้ ใครให้ทาน ยามเบิกบาน จะรู้ได้ ใครยินดี ยามทุกข์ใจ จะรู้ได้ ใครช่วยแก้ ยามพ่ายแพ้ จะรู้ได้ ใครคิดหนี ยามโศกเศร้า จะรู้ได้ ใครปรานี ยามไม่มี จะรู้ได้ ใครเพื่อนเรา เมื่อมนุษย์เราตายไปแล้ว มีทางไป 7 ทาง คือ ทางที่ 1. ไปพระนิพพาน ด้วยกำลังของวิปัสสนาฌาน ทางที่ 2. ไปชั้นพรหม ด้วยกำลังของสมถภาวนา ทางที่ 3. ไปสวรรค์ ด้วยกำลังของหิริโอตตัปปะ คือเกรงกลัวและละอายต่อบาป ทางที่ 4....
Continue reading »

ทำอะไร…หลังเกษียณ by Chai Jroong

…เจอเพื่อนหลายคน บอกอยากให้เขียนเรื่องควรทำอะไรหลังเกษียณเพื่อเป็นแนวทางให้กับมือใหม่ ในฐานะที่มีประสบการณ์เกษียณมานานที่สุดในรุ่น…ก็ 16 ปีเข้าไปแล้ว เยอะเหมือนกัน…ตั้งใจมานานว่าจะเขียนเรื่องนี้ตอนเพื่อน ๆ ใกล้เกษียณซึ่งเวลานี้ก็เหมาะสม…แต่เมื่อสาระตะอย่างละเอียดแล้วก็บอกตัวเองว่าอย่าเขียนดีกว่า เพราะเขียนไปก็คงเขียนไม่จบ…เคยกำหนดโครงการแรกหลังเกษียณว่าจะเขียนเรื่องประสบการณ์ของผู้บริหารเมื่ออายุยังน้อย จนป่านนี้ก็ยังไม่ได้เริ่มต้นเลย…หลังเกษียณ แม้จะมีเวลาเยอะ แต่ต้องใช้ไปกับการลอกหัวโขนด้วยตนเองออกทีละชั้น ชั้นแล้วชั้นเล่า เป็นประสบการณ์ที่ท้าทายจนแทบไม่มีเวลาไปทำอย่างอื่น…เห็นบางคนที่ไม่เต็มใจให้ลอก เมื่อถึงเวลามันก็ต้องหลุดร่วงไปเองอย่างเจ็บปวด…ตัวผมนั้น จนป่านนี้แล้ว ยังเหลือให้ลอกอีกตั้งหลายชั้น…เรื่องนี้ยกเว้นให้กับคนที่ไม่มีหัวโขนให้ลอก…แล้วพวกเราล่ะ ใครไม่มีหัวโขนให้ลอก…จริงหรือ
Continue reading »

เรื่องตลก

???️?️?️?️?? วิศวกรคนหนึ่งตกงานมานาน เลยตัดสินใจเปิดคลินิคเล็กๆ โดยโฆษณาว่า “ค่ารักษา 500 บาท รักษาไม่หายรับไปเลย 1000 บาท” หมอคนหนึ่งเห็นโฆษณา แล้วคิดว่านี่คือโอกาสทำกำไรด้วยการแกล้งป่วย เพราะถือว่าตนมีความรู้ จึงไปที่คลินิค คนไข้(หมอ) : หมอครับ ลิ้นผมมีปัญหา มันรับรสอะไรไม่ได้เลย หมอ(วิศวกร) : คุณพยาบาล เอายาในกล่องที่ 20 ให้คนไข้ทาน 3 หยดนะ พอคนไข้(หมอ)ได้ทานยาเข้าไป คนไข้(หมอ) : ถุย !!!!! นี่มันน้ำมันเครื่องนี่ หมอ(วิศวกร) : ยินดีด้วยครับ ลิ้นคุณเป็นปกติแล้ว ขอเก็บค่ารักษา 500 บาทนะครับ หมอกลับไปด้วยความโกรธ แต่อีก 3-4 วันก็กลับมาใหม่เพื่อแก้แค้น คนไข้(หมอ)...
Continue reading »

สรุปการเจริญสติในชีวิตประจำวัน

รรไบันทึกย่อจากหนังสือ “สุขง่ายๆ แค่ปลายจมูก” ฉบับขยายความของ พระมาหวิเชียร ชินวโส หนังสือนี้เป็นหนังสือเล่มเล็กๆ มีตัวหนังสือไม่มาก แต่ตัองการสรุปเพื่อใช้ปฏิบัติโดยตรง จะขอปฏิบัติตามหนังสือเล่มน้อยนี้ทุกๆวัน โดยจะบันทึกเฉพาะวิธีการปฏิบัติเท่านั้น ข้อควรจำ รู้ปัจจุบันอารมย์ ความคิด และร่างกาย ตามความเป็นจริง ไม่ตัดสินและเปรียบเทียบ ว่าดีหรือไม่ดี สวยไม่สวย สงบหรือฟุ้งซ่าน ถูกหรือผิด ไม่จำเป็นว่าจิตต้องสงบ ไม่คิดต่อ หรือไม่เล่นกับความคิด สิ่งไหนรู้ได้ชัดก็รับรู้สิ่งนั้น รู้เบาๆ สบายๆ อย่าเพ่ง หรือพยายามให้รู้ชัด “มันไม่แน่” คาถาแก้ทุกข์ อารมย์คือ รูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัส ความเย็นร้อน นิ่มนวลหรือแข็งกระด้าง ความนึก ความคิดคิด (ธรรมารมณ์) ส่งใจออกนอก คือ ปล่อยในใจคิดฟุ้ง...
Continue reading »

หลวงพ่อปราโมทย์ ราชมงคลกรุงเทพ 12 กค 52

เรามักถูกสอนให้ดูกาย ดูใจ หรือดูจิต เพื่อให้รู้เห็นตามความเป็นจริง เพื่อให้เกิดปัญญา เพื่อให้สามารถปล่อยวางคลายกำหนัด และเพื่อให้พ้นทุกข์ด้วยปัญญา แต่มักไม่รู้ว่าจิตอยู่ตรงไหน จิตคืออะไร จะดูอย่างไร หากใครดูจิตไม่เป็นไม่รู้ว่าจิตคืออะไร ควรดูจิตอย่างไร เชิญหาคำตอบได้ครับ ปฏิบัติธรรมไม่ยาก ยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติ หรือทำผิดๆ การเจริญสติปัฏฐานในชีวิตประจำวัน มีทั้งหมด 8 ตอนตอนละ 10 นาที ตอน 1 เจริญสติทำไม เจริญสติแล้วได้อะไร ทำเพื่อประโยชน์อะไร ไม่ใช่เพื่อพ้นทุกข์ แต่เพื่ออะไร? ตอน 2 วิธีการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน 3 แบบ แบบไหนที่เหมาะกับท่าน,จิต เจตสิก คืออะไร, สมถะ VS วิปัสสนา ตอน 3 จิตคืออะไร อยู่ตรงไหน อะไรรู้อารมณ์...
Continue reading »

อิทัปปัจจยตาและปฏิจจสมุปบาทสายเกิดสายดับ สี่ภาษา

อิทัปปัจจยตาและปฏิจจสมุปบาทสายเกิดสายดับสี่ภาษา   Idappaccayatā and Paṭiccasamuppāda THE  TWELVE   LINKS  OF  THE  CHAIN DEPENDENT  ORIGINATION ปฏิจจสมุปบาท คือ การเกิดขึ้นร่วมกันของธรรม 12 ประการ คือ อวิชชา-> สังขาร-> วิญญาณ-> นามรูป ->สฬายตนะ ->ผัสสะ-> เวทนา-> ตัณหา-> อุปาทาน-> ภพ-> ชาติ-> ชรามรณะ-> aging and death <= birth <= becoming <= clinging <= craving <= feeling <=...
Continue reading »

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

ได้รับคำแนะนำจากคุณปรัชญาให้ฟังหลวงพ่อปราโมทย์ ฟังแล้วดีมากจึงเก็บ Link ไว้ฟังซ้ำบ่อยๆ หลวงพ่อท่านมีธรรมะที่ถูกอัธยาศัย การปฏิบัติธรรมของท่านไม่เคร่งเครียด กดข่ม เพียงดูกายใจบ่อยๆ ไม่บังคับให้เป็นไปตามใจ แค่รู้ทันกายใจ ก็พอ เวปวิมุตติ http://www.wimutti.net/pramote/ หนังสือหลวงพ่อ http://www.wimutti.net/pramote/#books newcomer_thai  or  แด่เธอผู้มาใหม่ เล่มนี้อ่านง่ายๆ 30 นาทีก็อ่านจบภาพสวย ได้รับความนิยมแปลหลายภาษา ทางเอก หนังสือเล่มนี้มีชื่อมาก Youtube Channel ซึ่งฟังแล้วเกิดประทับใจเป็นครั้งแรก http://www.youtube.com/sweetwinter2 MP3 หลายแผ่นมากๆ http://www.wimutti.net/pramote/mp.php วิถีแห่งความรู้แจ้ง-ประทีปส่องธรรม Download ใส่ MP3 แล้ว หลวงพ่อปราโมทย์ ราชมงคลกรุงเทพ 12 กค 52 มีแปดตอนสอนวิธีดูจิตที่ละเอียดดี
Continue reading »

มรณานุสติ

ตายอย่างสงบ เรื่องที่ฝึกได้ เตรียมได้ “ เราตายได้ครั้งเดียว เราจะตายอย่างไร ร้านกาแฟบางร้านใช้เวลาถึงสามอาทิตย์เทรนพนักงานให้เชี่ยวชาญในการชงกาแฟ แต่เรื่องตายที่เป็นเรื่องสำคัญ กลับไม่เคยมรการเทรนการสอนกันในโรงเรียนไหนๆ ทั้งที่การตายให้เป็น บางทีก็แยกไม่ออกจากากรอยู่ให้เป็น ” คำกล่าวข้างต้นของพระไพศาล วิสาโล อาจฟังดูเสียดสี หากเต็มไปด้วยน้ำเสียงเตือนสติ ให้เห็นว่าชีวิตเราช่างเต็มไปด้วยการให้คุณค่าอย่างผิดที่ผิดทาง มิใช่เพราะทุกชีวิตมีความตายเป็นปลายทางหรอกหรือ เราจึงพยายามใช้ทุกนาทีชีวิตอย่างมีคุณค่า มีศิลปะ แม้แต่การกินกาแฟให้ได้รสชาติ แต่เรื่องความตายกลับไม่ค่อยมีใคร ใคร่ครวญถึงนัก ว่าจะเผชิญกับความตายอย่างไรศิลปะการใช้ชีวิตแบบไหนจึงจะนำไปสู่นาทีของการ ตายที่งดงามไม่แพ้นาทีของการมีชีวิต หรือพบกับสิ่งที่มุกคนปราถนา นั่นคือการตายอย่างสงบ การอบรม ‘ เผชิญความตายอย่างสงบ ‘ ที่จัดขึ้นโดยเครือข่ายชาวพุทธเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคมไทย และเสมสิกขาลัย เป็นความพยายามอันหนึ่งที่จะนำเรื่องความตายที่ถูกละเลย มาสู่วงสนทนา และการใคร่ครวญ พระไพศาลเล่าอย่างอารมณ์ดีในการ เกริ่นนำการอบรมครั้งที่สอง ที่จัดขึ้นเมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาว่า “ หลายคนบอกให้เราเปลี่ยนชื่อการอบรม เพราะฟังดูน่ากลัว หดหู่ แต่เราบอกเราจะเอาชื่อนี้ เพราะความตายถูกทำให้เป็นเรื่องอุจาด...
Continue reading »

สติด้วยภาษาง่ายๆ

“สติ” ด้วยภาษาง่ายๆ คัดลอกบางส่วนจากหนังสือ “สติ” ด้วยภาษาง่ายๆ โดย ภันเต ฮาเนโพลา คุณารัตนา มหาเถระ (Translation of Mindfulness in Plain English.pdf by Venerable Henepola Gunaratana Mahather) แปลและเรียบเรียงโดย พ.ญ. ชวาลา เธียรธนู สติ สติ แปลว่า กิจกรรม แต่ไม่มีคำที่ใช้อธิบายได้ สติไม่มีสัญญลักษณ์ ไม่มีเหตุผล แต่เรามีประสบการณ์เกี่ยวกับสติเปรียบเหมือนเราชี้ที่ดวงจันทร์ เราไม่รู้ว่าดวงจันทร์อยู่ที่ไหน แต่เราเห็นดวงจันทร์ คำอธิบายสติ จึงมีหลายอย่างและถูกทุกอย่าง สติ เป็นกระบวนการที่ละเอียดอ่อน แม้จะไม่มีคำพูดอธิบายได้ ก็ไม่ได้หมายความว่า ไม่เป็นความจริง แต่ตรงข้าม สติเป็นของจริงแท้ คำพูดอธิบาย...
Continue reading »