ธุรกิจประกอบด้วย Business Operation ต่างๆ เช่น การจัดซื้อ การผลิต ฯลฯ หากเอามาต่อกันเป็นระบบ เรียกว่า Business Process เช่น ขบวนการตั้งแต่ รับคำสั่งซื้อ จนถึง การเก็บเงิน (Order to Billing)

หากดูที่มาตราฐาน ISO เรามี Work Instruction สำหรับบรรยาย Business Operation และมี Procedure ไว้อธิบาย Business Process

หากดูโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เรามี Excel , Word, PowerPoint ไว้ ช่วย Business Operation

แต่สำหรับ Business Process เรามี ERP และ SharePoint s

หากต้องการปรับปรุงการทำงานร่วมกัน การประสานงาน (Collaboration) และ Document Management ให้นึกถึง SharePoint อ่านเพิ่มเติมที่ SharePoint ผู้ช่วย ERP และ ธุรกิจ

Leave a Reply