Intel XDK คือ Development platform สำหรับพัฒนาโปรแกรมบนพวกอุปกรณ์มือถือ เช่น Android, iOS และ Windows 8  โดยเขียนโปรแกรมเพียงครั้งเดียวแต่สามารถ Build เป็น Mobile App ได้ทั้งสามระบบในคราวเดียว คือ Android, iOS และ Windows

ซึ่งการพัฒนาโปรแกรมพัฒนาเพียงครั้งเดียวแล้วสามารถ Build สำหรับทำงานในเครื่องหลายๆระบบแบบนี้เรียกว่า Cross Platform Development ซึ่งสามารถทำได้โดยหลายเทคโนโลยี ซึ่งโดยปกติจะสู้ Application ที่เกิดจากการพัฒนาโดยตรงจากภาษาของระบบนั้นๆหรือ  Native code ไม่ได้ เช่น User Interface ไม่เหมือนกับ Native application  หรือทำงานช้ากว่า หรือ ไม่สามารถทำบางอย่างที่ Native application ทำได้

แต่ในระยะหลังกลับมีคนนิยมทำโปรแกรมบนมือถือด้วยเครื่องมือแบบ Cross Platform Development มากขึ้น เพราะโดยมากเครื่องมือพวกนี้จะพัฒนาง่าย เขียนโปรแกรมครั้งเดียวก็สามารถทำงานในหลายระบบได้  บริษัทต่างๆที่ทำ App มือถือออกมาประชาสัมพันธ์บริษัท, สินค้า หรือบริการ ก็มักจะใช้ Cross Platform Development กันเป็นหลักเพราะราคาถูกกว่า

เทคโนโลยีที่ใช้ทำ Cross Platform Development มีหลายเทคโนโลยี และเครื่องมือที่ใช้ทำ Cross Platform Development ก็มีหลายตัวให้เลือกใช้

เทคโนโลยีหนึ่งที่ได้รับสนใจกันในระยะนี้คือ  Hybrid Application ซึ่งพัฒนามาจากการทำ Web Application หรือเว็บสำหรับมือถือ ซึ่งปกติจะใช้งานได้ก็ต่อเมื่อมี Internet Connection เพราะ Web Application จะทำงานที่ Server  และมาแสดงผลที่จอมือถือเหมือนกับ Application ตัวหนึ่งในเครื่องมือถือ แต่ต่อมามีคนหัวใสพัฒนา API ให้ชื่อว่า PhoneGap หรือ Cordova ทำให้สามารถใช้เทคโนโลยีที่ใช้ในการทำ Web Application ในการสร้าง App มือถือที่ไม่ต้องต่อ Internet เพราะ App ที่ได้จะทำงานบนมือถือ และสามารถติดต่อสั่งงาน Hardware ของเครื่องมือถือเหมือน Native Application แต่อาจจะไม่ครบทุก Function โดยเฉพาะ Function ที่คนทั่วๆไปไม่ได้ใช้

การใช้เทคโนโลยีของ Cordova หรือ PhoneGap นี้ดีตรงที่  ผู้ที่เขียนเว็บเป็นอยู่แล้วก็สามารถใช้เทคโนโลยีและเครื่องไม้เครื่องมือในการทำเว็บมาทำ Mobile App ได้เลย ไม่ต้องเสียเวลาเรียนใหม่  สำหรับคนที่ไม่เคยทำเว็บ หากเรียนทำ Hybrid Application ก็จะทำให้ได้ความรู้เรื่องการทำเว็บไปในตัว

ปกติเครื่องมือทำเว็บจะประกอบด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีหลายตัว เช่น HTML, CSS, JQuery ฯลฯ การติดตั้งระบบจึงเสียเวลาติดต้้งทีละตัว แต่ Intel XDK ได้รวมรวม IDE และเครื่องมือต่างๆเข้าเป็นชุด สามารถติดตั้งง่าย ทำงานประสานการเป็นระบบ จนแทบไม่รู้ว่าประกอบด้วยเครื่องมือหลายตัว ทำให้การพัฒนาโปรแกรมง่าย  เท่าที่ทดลองใช้แล้วชอบ Intel XDK มากๆ

บางระบบมี ทั้ง Free Version และ Commercial version แต่ Intel XDK มีแต่ฟรี ไม่คิดทำกำไรจากเครื่องมือนี้

 

Leave a Reply