สิ่งดีๆทีควรปฏิบัติ

1. ฟังโทรศัพท์โดยใช้หูซ้าย

2) Do not drink coffee TWICE a day
อย่าดื่มกาแฟถึง 2 ครั้งต่อวัน

3) Do not take pills with COOL water อย่ากินยาพร้อมกับน้ำเย็น (ใส่น้ำแข็ง)

4) Do not have HUGE meals after 5pm.
อย่ากินอาหารมื้อใหญ่ หลังจาก 5 โมงเย็นไปแล้ว

5) Reduce the amount of OILY food you consume ลดปริมาณอาหารประเภทไขมัน ลงจากที่เคยกินบ้าง

6) Drink more WATER in the morning,less at night
ดื่มน้ำให้มากในตอนเช้า และลดน้อยลงในตอนกลางคืน

7) Keep your distance from hand phone CHARGERS (Stethoscope)
อยู่ห่างๆ จากการชาร์ตแบตโทรศัพท์มือถือ

8) Do not use headphones
/earphones for LONG period of time
อย่าใช้อุปกรณ์ หูฟังเป็นเวลายาวนาน

9) Best sleeping time is from 10pm at night to
6am in the morning
เวลาที่ดีที่สุดสำหรับการนอนพักผ่อน คือ 22.00-06.00 น.

10) Do not lie down immediately after taking medicine before sleeping อย่าล้มตัวนอนทันทีหลังจากกินยาก่อนนอน

11) When battery is down to the LAST grid/bar, do not answer the phone as the radiation is1000times.
เมื่อโทรศัพท์เหลือแบตเตอรี่ถึงขีดสุดท้าย พยายามอย่าใช้
เพราะมันจะมีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าถึง 1000 เท่าตัว

12) Forward this to those whom you CARE about!
ส่งต่อข้อความนี้
ให้กับคนที่คุณห่วงใย

Leave a Reply