มี hell ใน hello
มี good ใน goodbye
มี lie ใน believe
มี over ใน lover
มี end ใน friend
มี ex ใน next
มี if ใน life
มี he ใน she

 

3 อย่าง ที่ผ่านไปแล้ว
ไม่คืนกลับมา
เวลา
ชีวิต
วัยเยาว์
3 อย่าง ที่ส่งผลทำลายชีวิตเรา
โมโห
โอหัง
ใจแคบ

3 อย่าง ที่ทิ้งไม่ได้
ความเชื่อ
ความหวัง
ความรัก

3 อย่าง ที่ประมาณค่าไม่ได้
ความรัก
ความดี
มิตรภาพ

3 อย่าง ที่ไม่นิรันดร์
ความสำเร็จ
ทรัพย์สมบัติ
เกียรติยศ ชื่อเสียง

3 อย่าง ที่ช่วยเราให้สำเร็จ
ความรู้
สติปัญญา
วินัย

3 อย่าง ที่ต้องถนอมรักษา
พ่อแม่
ครอบครัว
เพื่อนพ้อง

3 อย่าง ที่ใช้ในการทำงาน
เป้าหมาย
วิธีการ
อุดมการณ์

3 อย่าง ที่ใช้ในการคบมิตร
สัจจะ
จริงใจ
น้ำใจ

3 อย่าง ที่ต้องรักษาไว้ให้ดี
โอกาส
ชีวิต
มิตรภาพ