สิ่งหนึ่งที่ SharePoint เก่งมากคือการเตือนเมื่อมีอะไรเปลี่ยนแปลงใน Document หรือ List แต่เรื่องการเตือนเมื่อถึงเวลาที่กำหนด เรื่องนี้ไม่ง่ายนักสำหรับผู้ที่ใช้ SharePoint จึงมีผู้พัฒนาโปรแกรมเสริมสำหรับงานนี้จำนวนมาก

นอกจาการใช้ Application Template ที่กล่าวมาแล้วก็มีการพลิกแพลงด้วยวิธีต่างๆ ซึ่งไม่สามารถทำได้ด้วย Outout the box โดยที่ ไม่ใช้ Codeingดังนี้

 

Leave a Reply