เตรียมแก่อย่างเป็นสุข….บัญญัติ10ประการสำหรับผู้สูงอายุ:
1. เพลิดเพลินกับผู้คน ไม่ยึดติด หรือ สะสมวัตถุ
2. ใช้เงินที่เก็บออมไว้ ควรใช้มันในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ ถ้ามีเงินพอก็หาที่เที่ยว อย่าทิ้งสมบัติไว้ให้ลูกหลานทะเลาะกัน
3. อยู่กับปัจจุบัน อดีตมันผ่านไปแล้ว อนาคตก็ยังมาไม่ถึง จะเป็นอย่างไรอย่าไปสนใจ
4. มีความสุขกับลูกหลาน แต่อย่าทำตัวเป็นคนเลี้ยงเด็กเต็มเวลา ไม่ต้องรับภาระขนาดนั้น อย่ารู้สึกผิดที่จะปฎิเสธการรับเลี้ยงลูกของใคร แม้แต่หลานของตัวเอง ภาระเรามันจบตั้งแต่เลี้ยงลูกจนโตเป็นฝั่งเป็นฝาแล้ว
5. ยอมรับความเสื่อมของสังขาร ความเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆ มันก็แค่ความเปลี่ยนแปลงธรรมดา มีความสุขสนุกสนานตามที่สุขภาพอำนวย
6. พอใจกับสิ่งที่มีที่เป็น หยุดตะเกียกตะกายไขว่คว้าอะไรอีก ถ้าป่านนี้ยังไม่มี…มันก็สายเกินที่จะมีมันแล้ว ช่างมันเถอะ
7. มีความสุขกับการอยู่กับคนรัก ลูกหลานและมิตรสหาย คนที่รักจริง รักที่เราเป็นเรา ใครก็ตามที่รักเพราะสมบัติ มีแต่จะนำความทุกข์มาให้
8. รู้จักอภัยและอโหสิ ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น จิตใจที่สงบก่อให้เกิดความสุข
9. หมั่นเจริญมรณสติ ความตายเป็นสัจธรรมของขีวิต อย่ากลัวมัน ความตายเป็นเพียงการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีกว่า เตรียมตัวให้พร้อมที่จะเผชิญกับมัน แต่ไม่ใช่นั่งรอวันตาย
10. มีเมตตาต่อกัน แล้วชีวิตที่ชราจะผ่องใสเป็นสุขขึ้น..

Leave a Reply