อยากเห็นคนแก่แบบไหน

บทความของดร.อาณัติ. อาภาภิรม ประธานกรรมการบริษัท บีทีเอส ได้รวบรวมเป็นข้อๆ
น่าสนใจ ดังนี้

ข้อหนึ่ง เป็นคนแก่ที่มีสุขภาพกาย และใจดี อย่างน้อยก็ให้สมวัย อย่าให้มันแย่กว่าวัย

ข้อสอง เป็นคนแก่ที่ไม่น่าเบื่อ คุณสมบัติคือ ขี้บ่น จู้จี้จุกจิก ใจน้อย พูดซ้ำซาก เล่าแล้ว
เล่าอีก ย้ำคิด ย้ำทำ ดื้อ คนแก่เกลียดคนมาสอน แต่สอนคนอื่นได้

ข้อสาม อยากให้เป็นคนแก่ที่ทันเหตุการณ์และทันสมัยต่อเรื่องต่างๆ ไม่ใช่คนแก่ที่ไม่รับรู้อะไร แก่แล้ว แก่เลย ทิ้งวิถีทางสังคม ไม่เป็นภาระให้คนอื่นโดยไม่จำเป็น ใช้เครื่องมือสื่อสารสมัยใหม่ได้ยิ่งดี

ข้อสี เป็นคนแก่ที่ใช้ประโยชน์สูงสุดจากความแก่ คนแก่ไม่ใช่เสียเปรียบคนอายุน้อยตลอด รู้จุดอ่อน จุดแข็งของตัวเอง งานไหนถนัด งานไหนไม่ถนัด คนแก่มักอยู่กับปัจจุบัน
ได้ดีกว่าคนหนุ่มคนสาว เพราะ อนาคตไม่มีแล้ว คนแก่จะไม่คิดยาว ไม่ฟุ้งซ่านเรื่องอนาคต ความอยากลดลง ความรับผิดชอบก็ลดลง ไม่มีความจำเป็นต้องไปดุด่าว่ากล่าวคนอื่น เหลือ อย่างเดียว พยายามเมตตาให้มาก ช่วยเหลือคนอื่นเท่าที่ทำได้ มีประโยชน์
กับคนอื่นแล้วก็ดีต่อจิตใจของเราเอง

ข้อที่ห้า เป็นคนแก่ที่เจียมตัว เจียมสังขาร แก่แล้วยังอยากโน่น อยากนี่ เหมือนเครื่องบินใกล้สนามบินแล้วยังไม่ลดเพดานบิน

ข้อหก เป็นคนแก่ที่มีทัศนะคติกับชีวิตที่ผ่านมาในทางบวก มองย้อนหลังแล้วก็เป็นเรื่องธรรมดาทั้งสิ้น ไม่ว่าทุกข์ สุข จน รวย มีปัญหาแก้ได้บ้าง ไม่ได้บ้าง แต่ทว่าคนแก่ส่วนใหญ่เปลี่ยนนิสัยยาก ego สูง ต้องเปลี่ยนเลยตามเลย!

Leave a Reply