สัปดาห์แห่งการระลึกถึง Elvis Presley ผมฝาก 100 เพลงแห่งความทรงจำของ Elvis Presley แด่แฟนเพลงของ Elvis ทุกท่านครับ
รำลึกถึง Elvis
———————

01. Always on My
Mind

02. Pocketful of
Rainbows

03. JailHouse Rock

04. Can’t Help
Falling In Love https://www.youtube.com/watch?v=DRs2CCxJviE&feature=youtube_gdata_player

05. Don’t Be Cruel

06. My Baby Left Me

07. Blue Suede Shoes

08. Love Me Tender https://www.youtube.com/watch?v=-Y-bd3aDMGA&feature=youtube_gdata_player

09. It’s Now or Never

10. All Shook Up

11. One Sided Love
Affair

12. So Glad You’re
Mine

13. Lawdy,
Miss Clawdy

14. Any Way You
Want Me
(That’s How
I Will Be)

15. We’re Gonna Move

16. Poor Boy
https://www.youtube.com/watch?v=VPZNLO7pH1A&feature=youtube_gdata_player

17. Let Me
https://www.youtube.com/watch?v=W15ilaA01sY&feature=youtube_gdata_player

18. I Was The One
https://www.youtube.com/watch?v=lxGj9Cp61q8&feature=youtube_gdata_player

19. I´m Counting
on You

20. Money Honey

21. Heartbreak Hotel

22. Reconsider Baby

23. I Love You
Because
https://www.youtube.com/watch?v=yjb_O__WAa0&feature=youtube_gdata_player

24. That’s Alright
Mama
https://www.youtube.com/watch?v=Z5gTBEci9wM&feature=youtube_gdata_player

25. I Don’t Care
If The Sun
Don’t Shine
https://www.youtube.com/watch?v=69wpjmaiNEM&feature=youtube_gdata_player

26. Good Rockin’
Tonight

27. G.I. Blues

28. Bridge over
Troubled Water

29. Didja Ever

30. Wooden Heart

31. I Want You,
I Need You,
I Love You

32. And I Love You So

33. Bossa Nova Baby

34. Suspicious Minds

35. In The Ghetto

36. Mean Woman
Blues
https://www.youtube.com/watch?v=tybO3E0kCb4&feature=youtube_gdata_player

37. Surrender
https://www.youtube.com/watch?v=OwSN7LVLxuw&feature=youtube_gdata_player

38. His Latest Flame

39. Treat Me Nice

40. Your Cheating
Heart

41. Stuck on You
https://www.youtube.com/watch?v=QeptZzle3V4&feature=youtube_gdata_player

42. Wear My Ring
around Your Neck

43. A Fool Such As I

44. A Big Hunk
of Love

45. Are You
Lonesome
Tonight

46. I Got Stung
https://www.youtube.com/watch?v=a3xQrSf-OcQ&feature=youtube_gdata_player

47. I Need Your
Love Tonight

48. A Mess of Blues

49. Return to Sender

50. Blue Moon of
Kentucky

51. Tutti Frutti
https://www.youtube.com/watch?v=hJ8mCwfUNq4&feature=youtube_gdata_player

52. Hound Dog
https://www.youtube.com/watch?v=4HWhrPaDTj4&feature=youtube_gdata_player

53. Love Me

54. Long Tall Sally

55. Hard Headed
Woman

56. King Creole

57. Fever

58. Fool Fool Fool

59. Blue Moon

60. Moonlight Swim https://www.youtube.com/watch?v=1rGJJR92W-k&feature=youtube_gdata_player

61. K-U-U-I-P-O

62. Blue Hawaii

63. Because of Love https://www.youtube.com/watch?v=vpLGcmNzhvE&feature=youtube_gdata_player

64. Blueberry Hill

65. Loving You
https://www.youtube.com/watch?v=PS9-9_BJFUg&feature=youtube_gdata_player

66. Lonesome
Cowboy

67. Have I Told You
Lately That
I Love You

68. Silent Night

69. As Long As
I Have You
https://BBCwww.youtube.com/watch?v=hqcsGmVGfiQ&feature=youtube_gdata_player

70. Lets Have A Party

71. C’mon Everybody
https://www.youtube.com/watch?v=K698M2VSCNs&feature=youtube_gdata_player

72. One Night

73. The Girl of
My Best Friend

74. I Got A Woman
https://www.youtube.com/watch?v=fzFhcRTZnhM&feature=youtube_gdata_player

75. Stranger in My
Own Home Town http://youtu.be/C92NyImPEBw

76. Ready Teddy

77. Rock-A -Hula Baby

78. Whole Lotta
Shakin Goin’ On http://youtu.be/dWZIxLoolKs

79. Teddy bear

80. I’ll Never Let
You Go
http://youtu.be/MZ_iCscOmx4

81. I Want To Be Free

82. Devil in Disguise

83. Rip It Up

84. Paralyzed

85. Tomorrow Night

86. Hot Dog

87. Tell Me Why

88. Guitar Man
http://youtu.be/or5a22emg3A

89. Something
http://youtu.be/iz-_S-v2p6s

90. Young and
Beautiful

91. Angel

92. Baby, I Don’t Care

93. Good Luck Charm

94. Summer Kisses
Winter Tears

95. Don’t

96. Don’t Leave Me
Now

97. My Way

98. Kiss Me Quick

99. Young Dreams

100. No More
https://www.youtube.com/watch?v=fh-X5flxXh0&feature=youtube_gdata_player ( 5 S )

Leave a Reply