“แท้จริงแล้วคนเราต่างกันแค่เพียงนิดเดียว”

1. คุณนอนอู้อยู่บนเตียง เขากำลังออกกำลังกายอยู่
ดังนั้นเขามีสุขภาพดีกว่าคุณ
2. คุณทำงานไปวันๆ เขาตั้งใจทำงาน
ดังนั้นเขากลายเป็นหัวหน้าของคุณ
3. คุณกำลังทำโครงการวันนี้ให้เสร็จ เขากำลังวางแผนโครงการของปีหน้า
ดังนั้นเขาจึงสามารถครอบครองโอกาสมากกว่าคุณ
4. คุณกำลังหาข้ออ้าง เขากำลังแก้ไขปัญหา
ดังนั้นธุรกิจการงานของเขาประสบความสำเร็จมากกว่าคุณ
5. คุณเพลินกับการใช้จ่าย เขากำลังบริหารทรัพย์สิน
ดังนั้นเขาสมบูรณ์มั่งคั่งมากกว่าคุณ
6. คุณกำลังคิดถึงผลประโยชน์ของตัวเอง เขากำลังคิดและพิจารณาถึงผลประโยชน์ของอีกฝ่ายหนึ่ง
ดังนั้นเขาจึงมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนมากกว่าคุณ

” ความสำเร็จไม่มีปาฏิหาริย์ มีเพียงแค่ลู่ทางเท่านั้น “

Credit: Jack Ma (บุรุษที่รวยที่สุดของประเทศจีน)