สัจธรรมของความยิ่งใหญ่ที่เกินกว่า มี 5 อย่าง คือ
1.ไม่มีมิตรสหายใดใด จะยิ่งใหญ่เกินกว่า ความรู้
2.ไม่มีศัตรูใดใด จะยิ่งใหญ่เกินกว่า ความเจ็บไข้ได้ป่วย
3.ไม่มีความรักใดใด จะยิ่งใหญ่เกินกว่า ความรักของพ่อแม่
4.ไม่มีอำนาจใดใด จะยิ่งใหญ่เกินกว่า กฏแห่งกรรม
5.ไม่มีคุณงามความดี ใดใด จะยิ่งใหญ่เกินกว่า ความกตัญญู-กตเวทิตา

*5อย่างนี้ ถ้าเข้าใจและนำไปปฏบัติ ผู้นั้นจะมีแต่ ความสุข ความเจริญ*

ขออนุญาตส่งกลับมาให้ด้วยนะ

คนเราที่เจอกัน…ไม่ใช่เรื่อง “บังเอิญ”
อยู่ที่ “บุญ” ที่เคยร่วม ทำกันมา

เมื่อมีวาสนา …
ไม่ต้องเรียกร้อง…ถึงเวลาก็มาเจอกัน

เมื่อสิ้นวาสนา…
ก็ต้องจากกันไป…รั้งอย่างไรก็ไม่อยู่

ดังนั้น…..
ในตอนที่เรา…ยังไม่จากกัน
เราได้กระทำดีต่อคนที่แวดล้อมเราแล้วหรือยัง…

เพราะเมื่อหมด “สัญญากรรม” แล้ว…
ไม่ว่าเราจะมีเงินหรือ มีอำนาจจนล้นฟ้า
ก็ไม่สามารถเรียกร้อง กลับคืนมาได้…

และไม่รู้ว่าจะกี่ภพกี่ชาติ….ถึงจะได้เจอกันอีก
ส่งให้คนที่คุณรักและเพื่อนที่ดีของคุณ