ชอบประโยคนี้มาก
มันจริงอย่างยิ่ง
ถ้าคนเราอายุเฉลี่ย 70 ปี

เราก็มี 10 ปีแค่ 7 ครั้ง

1. สิบปีแรก..หมดไปกับ
ความไร้เดียงสา

2. สิบปีต่อมา..หมดไปกับ
การศึกษาเล่าเรียน

3. สิบปีต่อมา.หมดไปกับ
การทำงานและการใช้ชีวิต

4. สิบปีต่อมา..หมดไปกับ
การสร้างฐานะ สร้างครอบครัว

5. สิบปีต่อมา..หมดไปกับ
การลงหลักปักฐาน รักษาสิ่งที่หามา.

6.สิบปีต่อมา..หมดไปกับ
การดูแลรักษาสุขภาพ
กาย-ใจให้แข็งแรง

7. สิบปีสุดท้าย..หมดไปกับ
การปล่อยวางทุกสิ่ง รอคอยการกลับบ้าน

แต่ละสิบปีผ่านไป…
ไวเหมือนโกหก
อีกไม่นานปีนี้ก็จะผ่านไป
มีอะไรที่เราทำไปแล้วมาก
มาย และก็ยังมีอะไรอีก
มากมายที่เรายังไม่ได้ทำ

** เวลา คือ หน่วยเงิน
ในกำมือของเราที่เอาไป
แลกสิ่งอื่น

-เราเอาเวลาไปแลกงาน

-เราเอางานไปแลกเงิน

-แต่เราก็ไม่เคยเอาเงิน
ไปแลกเวลาคืนกลับมา
ได้สักที
ถ้า ‘ธนาคารเวลา’ มีจริง
เราก็ไม่เคยมีสมุดบัญชี
สักเล่มที่จะให้เราดูได้..ว่า
ตอนนี้เหลือเวลาอยู่เท่าไหร่?

** เรารู้ว่าเราใช้ “สิบปี”
ของเราไปกี่ครั้งแล้ว
แต่เราไม่อาจรู้ว่า…
เราจะใช้ “สิบปี” ที่เหลือ
ของเราได้ครบมั้ย?

แต่นั่นก็ไม่สำคัญเท่ากับ
เราใช้เวลาสิบปีของเราไป
คุ้มค่าหรือเปล่า?

เมื่อเราหันหลังกลับมา
ขอให้พูดได้เต็มปากว่า
เราใช้มันไปอย่างไม่น่า
เสียดาย

ชี วิ ต ค น เ ร า จ ะ มี
“สิ บ ปี”
สั ก กี่ ค รั้ ง กั น?
ใช้สิบปี เจ็ดครั้งของเรา
ใ ห้ คุ้ ม ค่า

สวัสดีกับสิบปีปัจจุบันของท่าน

เขียนดีมาก อ่านให้จบ คุณอาจจะหันมารักตัวเอง…

สรุป: ชีวิตที่เรียบง่าย ให้สนุกกับการใช้ชีวิต 30% ที่เป็นของคุณ

– ไม่เจ็บปวดแต่ก็ต้อง บำรุง

– ไม่กระหายแต่ก็ต้อง ดื่มน้ำ

– ว้าวุ่นแค่ไหนก็ต้อง ปล่อยวาง

– มีเหตุมีผลแต่ก็ต้อง ยอมคน

– มีอำนาจแต่ก็ต้องรู้จัก ถ่อมตน

– ไม่เหนื่อยแต่ก็ต้อง พักผ่อน

– ไม่รวยแต่ก็ต้อง รู้จักพอเพียง

– ธุระยุ่งแค่ไหนก็ต้องรู้จัก พักผ่อน

หมั่นเตือนตน: ชีวิตนี้สั้นนัก
หากเวลาของคุณยังมีเหลือเฟือ ส่งต่อข้อความเหล่านี้ต่อให้เพื่อนของคุณ ให้เพื่อนได้อ่านบ้าง เพื่อจะได้ใส่ใจตัวเองบ้าง
ดังนั้น

– อยากกิน…กิน

– อยากเที่ยว….เที่ยว

– เรื่องกลุ้มอย่าเก็บไว้

– สุขสบายทุกเพลา

– เวลาที่ยังจับมือไหว
ให้เชิญเพื่อนมาสังสรรค์

– เวลาที่ยังกอดไหว
ให้โอบกอดให้ชื่นใจ

– ทำหน้าที่พ่อ แม่ ลูก สามี ภรรยา พี่ น้อง เพื่อนที่ดีต่อไป

– เวลาที่อยู่ด้วยกัน
อย่าได้โกรธกันง่ายๆ

ถ้าคุณส่งให้เพื่อนๆ แสดงว่าคุณเป็นคนรักและหวังดีกับเพื่อนคุณ ถ้าไม่ส่งแสดงว่าคุณรักแต่ตัวเองไม่คิดจะเผื่อแผ่ความสุขให้คนรอบข้างและเตือนสติเพื่อนของคุณ

Leave a Reply