ผมได้ศึกษา Articulate Storyline 2 และสร้าง eLearning course สำหรับ ISO14001 ดัง Link ด้านล่างนี้

ผมคิดว่า Articulate Storyline 2 นี้ดีกว่า Articulate Studio ที่เคยใช้มามาก

แต่ก็ยังมีปัญหาเรื่องการ Import PowerPoint ที่มี SmartArt เพราะ SmartArt จะกลายเป็น image หมด ต้องทำการ Ungroup SmartArt ก่อน Import