• สิ่งที่เงินซื้อไม่ได้= What money cannot buy.
 • เงินซื้ออาหารหรูๆได้ แต่ซื้ออความอยากรับประทานไม่ได้= Luxury food money can buy But the desire to buy it.
 • เงินซื้อบ้านได้ แต่ซื้อความอบอุ่นไม่ได้= Money can buy a house But not for warmth.
 • เงินซื้อยาได้ แต่ซื้อสุขภาพที่ดีไม่ได้= Money to buy drugs but not buy good health.
 • เงินซื้อเซ๊กส์ได้ แต่ซื้อรักแท้ไม่ได้= Money to buy sex but not buy real love.
 • เงินซื้อสมุด ปากกาได้ แต่ซื้อความเป็นกวีไม่ได้= Money to buy a pen, but not a poet.
 • เงินซื้อที่นอนหรูๆได้ แต่ซื้อความหลับสบายไม่ได้= Buy a luxury mattress but sleep did not afford.
 • เงินซื้อรถสวยๆได้ แต่ซื้อความปลอดภัยไม่ได้= Money have bought a Luxury car but did not purchase the security.
 • เงินซื้อความประจบ สอพลอ ได้ แต่ซื้อความซื่อสัตย์ไม่ได้= Buy an obsequious but not buy loyalty.
 • เงินซื้ออำนาจราชศักดิ์ได้ แต่ซื้อปัญญาไม่ได้= Money to buy sovereign power but not buy intelligence.
 • เงินซื้อตำแหน่งหน้าที่ได้ แต่ซื้อความน่าเชื่อถือไม่ได้= Money can buy position but not buy credibility.
 • เงินซื้อเมียสวยๆได้ แต่ซื้อแม่ที่ดีให้ลูกไม่ได้= Money to buy the beautiful wife but not a good mother to their children.
 • เงินไม่สามารถทำให้น้ำตาของคนอกหักหยุดไหล= Money cannot stop the tears of a broken heart.
 • เงินไม่สามารถทำให้คนที่หมดลมหายใจ ฟื้นขึ้นได้= Money cannot be raised up out of breath.
 • เงินไม่สามารถทำให้รักยืนยาว แต่ ความรักจริง สามารถสร้างเงินได้หลายพันล้าน= Money cannot make love live longer but the real love can actually make money with multi-billion.
 • เงินไม่สามารถทำให้คนที่เกียจกัน หันมาคุยกันได้= Money cannot make people too lazy. Turn to talk.

Leave a Reply