? “ความสุข” เป็นทักษะ…ฝึกได้…ซ่อมได้

ส่วนใหญ่เรามองว่า “ความสุข” เป็นเรื่องของโอกาส หรือ สิ่งแวดล้อม บางคนเกิดมาพร้อมกับ happy brains มองโลกรื่นรมย์ บางคนเกิดมาแวดล้อมด้วยครอบครัวที่ดี ไม่มีปัญหา พวกนี้โชคดีนัก แต่เมื่อคุณ Richard Davidson จาก Center for Healthy Minds, University of Wisconsin ผู้เขียนหนังสือ The Emotional Life of Your Brain มองอีกแบบ มองตาม neuroscientific research แล้วพบว่า ความสุขไม่ใช่ของขวัญจากจักรวาล มันเป็น “ทักษะ” ที่ทุกคนเรียนรู้ได้ เมื่อฝึกบ่อยๆ เหมือนฝึกเล่นดนตรี จะเก่งขึ้น สมองจะเปลี่ยนไป ผู้คนที่ฝึกจะมีความสุขมากขึ้น เรื่องที่ต้องฝึกมีอยู่ 4 เรื่อง คือ

1. การคืนสภาพ Resilience
หรือจะเรียกว่า “ยืดหยุ่น” ก็ได้ มันคือการฟื้น คืนกลับจากสิ่งที่เป็นปัญหา คืนกลับจากสภาพทุกข์ทนของคนได้เร็ว Davidson ว่าเรื่องนี้ไม่ง่าย แต่ฝึกได้ แม้ว่าต้องใช้ความพยายามมาก มีงานวิจัยแสดงว่าการมีสติ การทำสมาธิสามารถทำให้วงจรคืนสภาพทำงานได้ดี แต่ต้องใช้เวลาฝึกประมาณ 6,000 ถึง 7,000 ชั่วโมง

2. การมองเชิงบวก Positive Outlook
ทักษะนี้ คือ ความสามารถในการมองเรื่องดีดี เรื่องบวกของคนอื่น เป็นความสามารถจับประสบการณ์บวกต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิต อันนี้ก็เกี่ยวข้องกับสมองคนเช่นกัน แต่ใช้เวลาฝึกไม่มากนัก การฝึกมองเชิงบวกนั้นใช้เรื่องของความเอื้ออาทรเป็นหลัก เมื่อรู้สึกดีต่อคนอื่น สมองจะเก็บไว้ในวงจรมันอย่างเร็ว อันนี้ตามที่เขาวิจัยมานะ ใช้เวลาแค่ 7 ชัวโมงเอง ลองดูก็ได้

3. ความใส่ใจ Attention
จิตใจที่ว้าวุ่นเป็นสาเหตุของความทุกข์ การมี focus ในสิ่งที่ทำสำคัญต่อความสุข มีงานวิจัยเกี่ยวกับการใช้ smartphone ในชีวิตประจำวัน พบว่า 47 % ของคนที่ใช้แบบไม่มีจุดหมายนั้นใจมันกระจัดกระจายมีผลต่อระดับความสุข Davidson เชื่อว่าการฝึกให้มี focus นั้นฝึกได้เช่นกัน จริงๆ แล้วมันคงเป็นเรื่องของสตินั่นแหละนะ ไม่ใช่เอะอะอะไรก็หยิบโทรศัพท์มาดูนั่นดูนี่เรื่อยเปื่อย วางโทรศัพท์ลงมั่ง มันไม่ถึงตาย !!!

4. ความใจดี Generosity
ความใจดี ใจกว้าง กรุณา เอื้อเฟื้อนี่ เป็นกุญแจสำคัญเลยนะ การใจดี ไม่เห็นแก่ตัวแม้เพียงเล็กน้อย ไม่เพียงแต่ทำให้คนอื่นมีความสุข เราก็มีความสุขไปด้วย ฝึกได้แน่นอน ความสุขมาทันที

สรุป คือ เราเป็นผู้รับผิดชอบความสุขของตัวเองแต่เพียงผู้เดียว ไม่มีใครช่วยได้ ลองฝึก 4 เรื่องนี้ดูแล้วจะพบว่าเราสามารถ remodel สมองตัวเองเพื่อเพิ่มความสุขได้จริงๆ…?

Leave a Reply