หากท่านพบ Video ดีๆจาก Facebook และอยากให้คนใน Line หรือ WhatApp หรือที่อื่นๆดู เราต้อง Download Video ลงมาก่อน จากนั้นก็ไป Share ใน App ต่างๆ

สมมุติว่าเปิดคอมพิวเตอร์อยู่นะครับ เข้า Facebook แล้วชอบ Video ใน Time line  ดังรูป

จากนั้นคลิกขวาที่ Video แล้วคลิกซ้ายที่ “Show Video URL”

ระบบจะเปิด Dialog box เล็กแสดง URL หรือ Address ของ Video ให้ Copy URL นั้นเอาไว้ดังรูป

เอา URL ที่ Copy เอาไว้ไปปะใน Web Address ของ Browser ดังรูป

จากนั้น เปลี่ยน www เป็น m ดังรูป

จากนั้นกด Enter ที่ key board เพื่อเปิด URL แบบมือถือ คราวนี้คลิกซ้ายเพื่อเล่น video นี้

ขณะที่ Video กำลังเล่นอยู่ให้คลิกขวาที่ Video แล้วเลือก Save video as นะครับคุณก็จะได้ Video มาเก็บไว้ที่คอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อ Share ใน App ต่างๆที่ต้องการ

 

Leave a Reply