ราคาทองคำ

คุณสมบัติทองคำ

Au 79 มีความแวววาวอยู่เสมอ ทองคำไม่ทำปฏิกริยากับออกซิเจนดังนั้นเมื่อสัมผัสถูกอากาศสีของทองจะไม่หมองและไม่เกิดสนิม

มีความอ่อนตัว ทองคำเป็นโลหะที่มีความอ่อนตัวมากที่สุด ด้วยทองเพียงประมาณ 2 บาท เราสามารถยืดออกเป็นเส้นลวดได้ยาวถึง 8 กิโลเมตร หรืออาจตีเป็นแผ่นบางได้ถึง 100 ตารางฟุต

เป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดี ทองคำเป็นโลหะชนิดหนึ่งที่สามารถนำไฟฟ้าได้ดี

สะท้อนความร้อนได้ดี ทองคำสามารถสะท้อนความร้อนได้ดี ได้มีการนำทองคำไปฉาบไว้ที่หน้ากากหมวกของนักบินอวกาศเพื่อป้องกันรังสี อินฟราเรด

ใช้มากในงานทันตกรรมและอุปกรณ์อีเล็กทรอนิส์

ทองห้ามโดนน้ำหอม และปรอท จะทำให้ทองเป็นสีแดง

หน่วยน้ำหนักของทองคำ

กรัม : ใช้กันเป็นส่วนใหญ่ ถือว่าเป็นหน่วยสากล

ทรอยเอานซ์ : ใช้ในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ เช่น อังกฤษ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย

โทลา : ใช้กันทางประเทศแถบตะวันออกกลาง อินเดีย ปากีสถาน

ตำลึง : ใช้ในประเทศที่ใช้ภาษาจีน เช่น จีน ไต้หวัน ฮ่องกง

บาท : ใช้ในประเทศไทย

ชิ : ใช้ในประเทศเวียตนาม

การแปลงน้ำหนักทองคำ

ทองคำความบริสุทธิ์ 96.5% (มาตรฐานในประเทศไทย)
 • ทองรูปพรรณ น้ำหนัก 1 บาท เท่ากับ 15.16 กรัม
 • ทองคำแท่ง น้ำหนัก 1 บาท เท่ากับ 15.244 กรัม
ทองคำความบริสุทธิ์ 99.99%
 • ทองคำ 1 กิโลกรัม เท่ากับ 32.1508 (ทรอย) ออนซ์
 • ทองคำ 1 (ทรอย) ออนซ์ เท่ากับ 31.1040 กรัม

หมายเหตุ: ทรอยออนซ์ เป็นหน่วยชั่งของโลหะมีค่า แต่มักเรียกสั้นๆ ว่า ออนซ์

 • 1 ทรอยออนซ์ เท่ากับ 1.097 ออนซ์ (ปกติ)
 • 12 ทรอยออนซ์ เท่ากับ 1 ทรอยปอน
 • 1 ทรอยปอน เท่ากับ 373 กรัม

การกำหนดราคาทองคำของประเทศไทย

การ กำหนดราคาทองของไทยนั้น ประกอบด้วยปัจจัยหลายอย่าง โดยมีคณะกรรมการควบคุมราคาทองของสมาคมคอยดูแลตลอดช่วงเวลาการซื้อขาย โดยยึดถือหลักประชาธิปไตยในการกำหนดราคาทองคำ ถือเสียงส่วนมาก 3 ใน 5 เสียงในการตัดสินใจ ซึ่งคณะกรรมการประกอบไปด้วยคณะกรรมการจาก

 1. ห้างทองจินฮั้วเฮง
 2. ห้างทองฮั่วเซ่งเฮง
 3. ห้างทองเลี่ยงเส็งเฮงพาณิชย์
 4. ห้างทองหลูชั้งฮวด
 5. ห้างทองแต้จิบฮุย

ซื้อขายทอง

ร้านทองที่มีมาตรฐาน สคบ

 • ทองแท่ง 5,10 บาท ไม่มีค่ากำเหน็จ
 • เหรียญทองคำ มีค่ากำเหน็จ ขายได้ในวงจำกัด
 • Gold Tread FAQ

กองทุนทองคำ

ข้อดีของการซื้อกองทุนทองคำ
The advantages of buying gold funds

 1. ขั้นต่ำเพียง 2000-10,000 บาท จะซื้อมากเท่าไรก้ได้
 2. ไม่ต้องพะวงเรื่องการหาที่เก็บทองคำ ไม่สูญหาย ไม่ต้องเสียค่าฝาก
 3. ได้ราคาตามตลาดโลก ไม่ต้องใช้ราคาของสมาคมค้าทอง ซึ่งนักลงทุนหลายคนไม่ค่อยเข้าใจการกำหนดราคา
 4. หากผู้ลงทุนอยากจะได้ทองคำแท่ง หรือทองรูปพรรณ ก็เอาเงินที่ขายกองทุนไปซื้อจากร้านทองได้ทั่วไป
 5. สามารถโอนขายหน่วยได้ โดยไม่ต้องขายกองทุน
 6. กองทุน ทอง มีโอกาสได้กำไรมากกว่าราคาขึ้นเพียงอย่างเดียว เช่นในแต่ละวันมีผู้ซื้อ 500 บาท และมีผุ้ขาย 450 บาท กองทุนทองก็จะซื้อเพิ่มเพียง 50 บาท แต่จะเก็บค่าธรรมเนียมถึง 950 บาท ดังนั้น คนที่ไม่ได้ซื้อหรือขายก็จะได้ผลกำไรจากค่าธรรมเนียมที่กองทุนประหยัดได้
 7. สามารถซื้อขายได้ทุกวัน ที่ตลาดหลักทรัพย์เปิดทำการ ไม่มีการปิดช่วงเทสกาล
 8. ซื้อขายผ่านอินเตอร์เน็ตก็ได้ และตัดบัญชีจากธนาคาร ไม่ต้องรอบัตรคิวในช่วงที่มีคนซื้อขายกันมาก
 9. กำไรจากการซื้อขายได้รับยกเว้นภาษี

source: ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร

http://www.cheapestav.com/2010/09/%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B3/

เป้าหมายของกองทุนทองคำแท่งนี้ ต้องการเป็นทางเลือกสำหรับการลงทุนแทนทองคำแท่งโดยตรงแค่นั้นเอง ด้วยต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยรวมต่ำกว่าการลงทุนในทองคำแท่งแบบเดิมๆ โดยต้นทุนที่เกี่ยวข้องของกองทุนนั้นก็ได้แก่ ค่าใช้จ่ายกองทุนทั้งหมด เทียบกับการลงทุนในทองคำแท่งโดยตรงที่มักจะมีต้นทุนค่าขนส่ง ค่าเดินทาง ค่าจัดเก็บ การประกันความเสี่ยง รวมถึงความปลอดภัยในการส่งมอบเงินและทองคำแท่ง

กองทุนประเภทนี้ จะนำเงินลงทุนทั้งจำนวนหลังหักค่าใช้จ่ายไปลงทุนในทองคำแท่งเต็มจำนวน ซึ่งจะเป็นหลักประกันว่าการซื้อขายกองทุนที่เกิดขึ้นในแต่ละวันนั้น มีทองคำแท่งบริสุทธิ์หนุนหลังอยู่จริงๆ โดยการเก็บรักษาจะดำเนินการโดยผู้รักษาทรัพย์สิน ซึ่งจะเก็บทองคำแท่งนี้ไว้ในห้องมั่นคงชั้นใต้ดินแบบเดียวกับที่ธนาคารกลาง ต่างๆ จัดเก็บทองคำสำรองของตนนั่นเอง

กองทุนทองคำน้องใหม่

KTAM Gold Fund: KT-GOLD)

สำหรับกองทุนทองคำที่เปิดขายหน่วยลงทุนอยู่ได้แก่ กองทุนเปิดเคแทม โกลด์ ฟันด์ ( KTAM Gold Fund : KT-GOLD ) ของบลจ.กรุงไทย กองทุนที่มีนโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust (กองทุนรวมหลัก) เพียงกองทุนเดียวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน โดยกองทุนรวมหลัก จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ และบริหารจัดการโดย World Gold Trust Services, LLC กองทุนรวมหลักมีนโยบายมุ่งเน้นลงทุนในทองคำแท่ง เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของราคาทองคำ ดูกองทุนใหม่ บลจ.กรุงไทย ได้ที่นี่

บลจ.ทหารไทย

 • เมื่อ เปรียบเทียบกับการซื้อทองคำจริงกับการลงทุนในกองทุนทองคำ การซื้อหน่วยลงทุนมีข้อดีตรงที่สามารถลงทุนได้ด้วยเงินจำนวนไม่มาก เพียงแค่ 2,000 บาท และไม่มีความเสี่ยงจากการเก็บของมีค่าไว้กับตัว แต่ให้ผลตอบแทนได้ใกล้เคียงกับการลงทุนในทองคำแท่ง โดยกองทุนไทยโกลด์ ฟันด์ ของบลจ.ทหารไทย จะนำเงินไปลงทุนในกองทุนทองคำของสหรัฐฯที่ชื่อว่า “Street Track Gold Trust” ซึ่งเป็นกองทุนที่ลงทุนในทองคำที่ใหญ่ที่สุดในโลกมูลค่ากองทุนประมาณหมื่น ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 3 แสน 7 หมื่นล้านบาท ซึ่งกองทุนนี้จะไปซื้อทองคำแท่งมาเก็บไว้ ซึ่งในสหรัฐฯสามารถนำหน่วยลงทุนไปแลกเป็นทองคำได้โดยตรง
 • การ ซื้อขายกองทุนสามารถทำได้ทุกวันทำการ โดยมีค่าธรรมเนียมการซื้อและการขายที่ 0.5% ของมูลค่าเงินลงทุน และค่าบริหารจัดการอีก 1% ต่อปี และการซื้อขายหน่วยลงทุนจะใช้เวลา 5 วันทำการ แต่จะได้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ตัดสินใจส่งคำสั่งซื้อขาย
  • สนใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.tmbam.com หรือ โทร. Call Center 0-2636-1800 กด 3

K-Gold

http://www.k-weplan.com/FileUpload/Editor/DocumentUpload/WebContent/Gold_Investment.pdf
การ ซื้อขายกองทุนสามารถทำได้ทุกวันทำการ โดยมีค่าธรรมเนียมการซื้อและการขายที่ 0.5% ของมูลค่าเงินลงทุน และค่าบริหารจัดการอีก 1% ต่อปี และการซื้อขายหน่วยลงทุนจะใช้เวลา 5 วันทำการ แต่จะได้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ตัดสินใจส่งคำสั่งซื้อขาย

Online

Web Link

Gold

Gold Fund

การลงทุนทองคำ

http://www.kitco.com/charts/historicalgold.html

 • ทองคำ ความบริสุทธิ์ 96.5% (มาตรฐานในประเทศไทย)
 • ทองรูปพรรณ น้ำหนัก 1 บาท เท่ากับ 15.16 กรัม
 • ทองคำแท่ง น้ำหนัก 1 บาท เท่ากับ 15.244 กรัม
 • ทองคำ ความบริสุทธิ์ 99.99%
 • ทองคำ 1 กิโลกรัม เท่ากับ 32.1508 ออนซ์
 • ทองคำ 1 ออนซ์ เท่ากับ 31.104 กรัม

ในตอนนี้มีกองทุนทองคำให้เลือกลงทุนอยู่ 5 กองทุน จาก 5 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน(บลจ.) ได้แก่ ทหารไทย โกลด์ ฟันด์(TMBGOLD) บลจ.ทหารไทย, เค โกลด์ (K-GOLD) บลจ.กสิกรไทย, เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ ฟันด์ (IGOLD) บลจ.เอ็มเอฟซี, อยุธยา โกลด์ (AYFGOLD) บลจ.อยุธยา และ ทิสโก้ โกลด์ ฟันด์ (GOLDFUND) บลจ.ทิสโก้

ทั้ง 5 กองทุนลงทุนในกองทุนแม่กองทุนเดียวกันคือ SPDR Gold Trust กองทุนอีทีเอฟที่ลงทุนในทองคำแท่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่จัดตั้งและจัดการโดยสมาพันธ์ทองคำโลก (World Gold Council) จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ 4 แห่ง คือ นิวยอร์กสิงคโปร์ ฮ่องกง และญี่ปุ่น ซึ่งแต่ละตลาดจะมีเวลาการซื้อขายและสภาพคล่องแตกต่างกัน

บลจ.ทหารไทย และอยุธยา ไม่มีการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน ทำให้มูลค่าหน่วยลงทุนเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกับราคาทองคำในประเทศ

แต่บลจ.กสิกรไทย บลจ.เอ็มเอฟซี และบลจ.ทิสโก้ เปิดทางให้ผู้จัดการกองทุนเลือกที่จะป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนได้

ท่านสามารถตรวจสอบราคาทองได้ทางเว็บไซต์ของสมาคมค้าทองคำ http://www.goldtraders.or.th/ หรือ ทางโทรศัพท์อัตโนมัติ 0-2623-2304 ราคาทองของไทยกำหนดจากราคาทองในตลาดโลก ณ ช่วงเวลานั้นๆ หรือเรียกว่าราคา Gold spot โดยจะอิงจากทุกตลาดมารวมกัน แล้วจึงนำมาคำนวณกับค่าเงินบาทที่เป็น real time เช่นกัน ดังนั้นการกำหนดราคาทองจะไม่ได้ยึดตลาดใดตลาดหนึ่งเป็นราคาอ้างอิง แต่เป็นราคาตลาดโลก สูตรคำนวณราคาทองไทย

= (spot gold+2) x อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท x 0.4729

ผมเคยซื้อกองทุน TMBGOLD แล้วไม่ชอบเพราะราคาที่ได้ไม่แน่นอน

ทอง 1 บาท หนัก 15.24 กรัมครับ 1 โล เท่ากับ 1000/15.24 กรัม จะได้ = 65.6 บาทครับ ส่วนทอง 99 หาซื้อได้ทั่วไปนะครับ ถ้าชัวๆ เลยก็เยาวราชครับ

จะไปซื้อทอง ต้อง”ฮั่วเซ่งเฮง” เนื้อทองนั้นบริสุทธิ์นัก ค่ากำเหน็จคิดถูกตรงเป๋ง บริการนั้นเป็นกันเอง…จำเนื้อเพลงได้ประมาณเนี้ย เอามาจากโฆษณาสมัยก่อน เคยดู แล้วชอบ

 • ตั้งโต๊ะกัง,เลี่ยงเซ่งเฮง ร้านพวกนี้เขาจะเรียกว่า “ห้างใหญ่” ทองเขาจะเปอร์เซ็นสูงหรือ96.5เปอร์เซ็นเต็มๆ

แต่กำเหน็จบาทละไม่ถึง1000หรอกคับ 5-6ร้อยก็แพงแล้ว ร้านพวกนี้ทำเองขายเอง รับซื้อคืนเต็มราคา

 • มีอีกพวก เลี่ยงเส็งเฮง,ฮั้วเซ่งเฮง,แม่ทองสุก,จิบฮุยฯ คือร้านขายส่งที่เห็นคนเต็มร้านนะคับ ขายกันทีเป็นกิโลกำเหน็จบาทละประมาณ80-250แล้วแต่ลาย ถ้าไปชื้อ2-3บาทก็ไม่ได้ถูกหรอกคับ

ถ้าไปซื้อทองเยาวราช จะได้แต่ทอง 96.5% เท่านั้น แต่ถ้าต้องการถือ 99.99% ไว้ในมือต้องที่ ออสิริส ครับ http://www.ausirisgroup.com/products-gold-bullion.php

นอกจากนั้น ยังสามารถซื้อผ่านทองทุนทอง หรือ ซื้อระบบออนไลน์ได้อีกด้วย

 1. ปรกติถ้าอยู่ที่กรุงเทพก็เห็นไปซื้อกันที่เยาวราชค่ะ
 2. ส่วนขั้นต่ำในการซื้อนั้นน้ำหนักมีให้เลือกตั้งแต่สลึง, 1บาท, 2บาท 5บาท 10 บาทแล้วแต่เลือกเลยค่ะ แตถ้าจะลงทุนให้เลือกซื้อ5บาทขึ้นไปจะไม่เสียค่ากำเหน็ด (ไม่แน่ใจเรียกถูกรึเปล่า ถ้าผิดท้วงติงได้นะคะ)

3.96.5%ค่ะ

 1. ซื้อแล้วเอาทองมาเก็บหรือฝากไว้ที่ร้าน อันนี้มีข้อดีข้อเสียต่างกันค่ะแล้วแต่ชั่งใจดูค่ะ

ข้อดีของซื้อมาเก็บ คือ ได้เห็นทองของเราเห็นแล้วก็ปลื้มใจค่ะ เอามาจับเอามาดูได้

ข้อเสียคือ ต้องคอยระแวดระวังเก็บให้มิดชิดค่ะ จะไปไหนมาไหนก็เป็นห่วงว่าทองที่บ้านจะอยู่ดีมั้ยหนอ

อยากจะแนะนำให้คุณจขกท.ลองดูช่องทางอืนในการลงทุนด้วยเช่นพวกกองทุนทองคำ ลองหาข้อมูลเปรียบเทียบดูนะคะ
ปัญหาซื้อขาย Online

 • สั่งขายต่อไม่ติด หรือโทรติดยาก
 • ตัด Stock ผิดพลาด
 • ราคา บางครั้ง อาจโดนกด ตอนขาขึ้น และ ดึง ตอนขาลง

แหล่งซื้อขาย Online

 • ออลสิริส มีปัญหาตัด Stock มีปัญหาบ่อย
 • โกลเบลค
 • คลาสสิค ลูกค้าเยอะ
 • MTS กับ Globlex
 • ฮั่ว
 • YLG
 • MTS

Online Realtime กดเองได้

 • MTS
 • CLassicgold
 • GT-Wealth
 • Aussiris
 • TDC

ซื้อ-ขายโทรศัพท์ YLG กับ ฮั่ว

 

 

Leave a Reply