ทำไมต้องพัฒนาโปรแกรมให้อุปกรณ์พกพา

 • ผู้ใช้โทรศัพท์หรืออุปกรณ์พกพามีมากกว่าผู้ใช้คอมพิวเตอร์หลายเท่าตัว
 • โปรแกรมไม่ต้องใหญ่หรือซับซ้อนเท่าโปรแกรมบนเครื่องคอมพิวเตอร์
 • ผู้ใช้พกพา นำอุปกรณ์ติดตัวตลอดเวลา ทำให้ใช้ได้มากกว่าคอมพิวเตอร์ โปรแกรมบนอุปกรณ์พกพาจึงทำประโยชน์กับผู้ใช้ได้มากกว่า
 • อุปกรณ์พกพามี อุปกรณ์สื่อสาร และ Sensor ต่างๆจำนวนมากกว่าคอมพิวเตอร์จึงสามารถทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการประยุกต์มากกว่า
 • อุปกรณ์พกพาทำงาน 24 ชม ไม่เคยปิด เหมือนคอมพิวเตอร์ จึงเหมาะกับงานหลายอย่างที่คอมพิวเตอร์ทำไม่ได้ เช่น นาฬิกาปลุก การเตือนฯลฯ
 • ความจุ และ Process Power ของอุปกรณ์พกพาสูงขึันทุกวัน จะทำงานที่ซับซ้อนได้มากขึ้น
 • หน้าจอ และอุปกรณ์แสดงผล มีขนาดที่ใหญ่ขึ้น และชัดเจนขึ้นทุกวัน ในอนาคตอาจจะเป็นแว่น ซึ่งทำให้ไม่แพ้ หรือดีกว่าคอมพิวเตอร์
 • การติดต่อไร้สายของอุปกรณ์พกพา ทำให้เข้าถึงข้อมูลได้ทั้งโลก และเข้าถึงระบบงานต่างๆได้ทั่วโลก
 • ความสามารถในการระบุตำแหน่ง เป็นประโยชน์มาก และทำให้เกิดแนวทางประยุกต์ได้มาก
 • งานต่างๆที่เคยทำบนคอมพิวเตอร์ ถูกถ่ายเทมาทำในอุปกรณ์พกพามากขึัน เช่น POS
 • ในอนาคต คนที่มีอุปกรณ์พกพา จะมีความได้เปรียบคนที่ไม่ใช้มาก ทำให้อุปกรณ์พกพากลายเป็นความจำเป็นของทุกคน เช่น ข้อมูล การระบุตัวตน การจ่ายเงินฯลฯ

และทำไมเลือก Android

 • โปรแกรมและระบบพัฒนาโปรแกรมบน Android ฟรี และมีความสามารถสูง
 • มีระบบพัฒนาให้เลือกใช้หลายระบบมาก ทั้งที่ยาก และง่าย ชนิดที่เขียนโปรแกรมไม่เป็นก็พัฒนาได้ก็มี
 • คู่มือ เอกสาร บทเรียนและการสอน Online หรือคนที่จะให้คำปรึกษาในการเขียนโปรแกรมมีมากจริงๆ
 • ภาษา Java ก็เป็นภาษาที่ดีมาก
 • Android เป็น Multitasking ตัวจริง สามารถเขียน โปรแกรมที่ทำงานใน Background ได้
 • Android เป็นระบบเปิด สามารถศึกษาการทำงานของระบบ และการเขียนโปรแกรมได้ ไม่ต้องเดาหรือคาดการณ์
 • โปรแกรมที่เขียนบน Android มีศักดิ์และสิทธิ์เทียบเท่ากับโปรแกรมที่มีมากับเครื่องโดยเจ้าของอุปกรณ์ สามารถเขียนโปรแกรมที่ทำหน้าที่แทนโปรแกรมที่มีมากับเครื่องได้ทุกอย่าง เช่น การโทรออก หรือแม้แต่ Home Screen ก็เขียนใหม่ได้
 • ไม่ต้องเขียนทุก Function ที่ต้องใช้ เพราะสามารถเรียกใช้ Function ต่างๆที่โปรแกรมอื่นเขียนไว้แล้ว เช่นการถ่ายภาพ การโทรออก ฯลฯ เพราะ Android เราเรียกใช้ Routine ของโปรแกรมอื่นได้
 • โปรแกรม Android มีข้อมูลเป็นส่วนตัว แต่สามารถแบ่งปันและแลกเปลี่ยนกันได้ ระหว่างโปรแกรมที่สร้างโดยนักพัฒนาต่างกัน
 • เราสามารถให้ผู้ใช้ ใช้โปรแกรมได้ง่ายขึ้นบน Home Screen ด้วย Widgets
 • โปรแกรมที่เขียนแล้วจะขายใน Google Play หรือขายเองก็ได้
 • สามารถ Upgrade ได้แบบ Online ทำให้การดูแลและแก้ไขปัญหาทำได้ง่าย
 • Android ไม่ใช่แค่มือถือและ Tablet อีกต่อไป อุปกรณ์ฝักตัว และ TV ก็ใช้ Android และมีอุปกรณ์ต่างๆหันมาใช้ Android กันมากขึ้น การเรียนเขียน Android จึงทำให้เขียนโปรแกรมสำหรับอุปกรณ์หลายๆอย่าง
 • Android มี IOIO Card ทำให้สามารถควบคุบคุมส่งการอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ทำ Automation หรือ Home Security ได้อีกด้วย
 • ไม่ต้องมีใบอณุญาติในการเขียนโปรแกรม Android
 • API ที่ระบบมีให้ทำให้สามารถเขียนโปรแกรมที่ทำงานกับทุกเครื่องได้ โดยไม่ต้องรู้รายละเอียด Hardware หรือ Sensor ของแต่ละเครื่อง
 • โปรแกรมเดียวสามารถรองรับอุปกรณ์ที่มีหน้าจอหลากหลายขนาด เพราะความฉลาดในการออกแบบโปรแกรม
 • โปรแกรมเดียวสามารถรองรับระบบติดต่อกับผู้ใช้ได้หลายภาษา ขึ้นกับผู้พัฒนาจะกำหนด และยังมีระบบแปลอัตโนมัติด้วย
 • Android เป็นอุปกรณ์พกพาที่มีมากที่สุดในโลก และ % ผู้ใช้เพิ่มขึ้นทุกวัน
 • เครื่อง Android ราคาถูก ทำผู้ใช้โปรแกรมเราเข้าถึงเครื่องได้ง่าย
 • Android มี Open Handset Alliance ซึ่งมีบริษัทกว่า 80 บริษัทบริหารให้เป็น Free และ Open ตลอดไป
 • Android มี Google ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความสามารถและยิ่งใหญ่ เป็นแกนนำในการพัฒนา

Leave a Reply