เพื่อนผมเป็นนักประดิษฐิ์ผมจึงศึกษาเรื่องนักประดิษฐิ์เพื่อประดับความรู้และเพื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนผมบ้าง จากการศึกษาของผมได้ข้อสรุปดังต่อไปนี้

  1. สิ่งประดิษฐิ์ที่ผลิตได้โดยบริษัทเล็กๆไม่ต้องเสียเวลาไปจด เพราะหากมีการละเมิดก็ไม่คุ้มค่าที่จะไปฟ้อง ต้องฟ้องบริษัทใหญ่ๆจึงจะคุ้ม นักประดิษฐิ์จะได้เงินจากการขาย และการฟ้อง ซึ่งการขายยาก การฟ้องง่ายกว่ามาก
  2. จด Patent เสียเวลาเป็นปีๆ และเสียเงินมาก อาจเป็นล้านบาท การจดต้องจดในประเทศที่จะเป็นลูกค้า เช่น USA และผู้ผลิต เช่น จีน
  3. ก่อนจดต้องออกแบบจนเสร็จ จนแน่นใจว่าจะไม่มีการปรับปรุงใดๆที่อาจทำให้ผู้อื่นนำไปต่อยอดเป็นของเขาไป เราต้องจดวิธีที่ดีสุดของสิ่งประดิษฐิ์นั้นๆ
  4. การศึกษา Patent ของคนอื่นทำให้เราได้แนวความคิด และวิธีการเขียน และที่สำคัญที่สุดคือป้องกันไม่ให้เราไปจดซ้ำกับคนอื่น ซึ่งเสียเวลาและเงินทองไปเปล่าๆ ไม่มีใครค้นว่า Patent ที่เราสนใจมีคนจดแล้วหรือยังดีเท่าตัวเราเอง
  5. การค้าหา Patent ในเว็บต่างประเทศจะค้นได้มากกว่าค้นจาก DIP กรมทรัพย์สินทางปัญญามาก สังเกตุจากจำนวนที่ค้นได้ด้วย Key word เหมือนๆกัน จึงควรค้น Patent จากหลายๆแหล่งก่อนจะแน่นใจว่าเราไม่ไปจดซ้ำกับคนอื่นซึ่งจดไว้ก่อนแล้ว
  6. การศึกษา Patent ที่มีและนำไปต่อยอดเพื่อพลิดอาจได้เงินมากกว่าการขาย Patent

Leave a Reply