เรามักถูกสอนให้ดูกาย ดูใจ หรือดูจิต เพื่อให้รู้เห็นตามความเป็นจริง เพื่อให้เกิดปัญญา เพื่อให้สามารถปล่อยวางคลายกำหนัด และเพื่อให้พ้นทุกข์ด้วยปัญญา แต่มักไม่รู้ว่าจิตอยู่ตรงไหน จิตคืออะไร จะดูอย่างไร หากใครดูจิตไม่เป็นไม่รู้ว่าจิตคืออะไร ควรดูจิตอย่างไร เชิญหาคำตอบได้ครับ

ปฏิบัติธรรมไม่ยาก ยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติ หรือทำผิดๆ 

การเจริญสติปัฏฐานในชีวิตประจำวัน

มีทั้งหมด 8 ตอนตอนละ 10 นาที

  • ตอน 1 เจริญสติทำไม เจริญสติแล้วได้อะไร ทำเพื่อประโยชน์อะไร ไม่ใช่เพื่อพ้นทุกข์ แต่เพื่ออะไร?
  • ตอน 2 วิธีการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน 3 แบบ แบบไหนที่เหมาะกับท่าน,จิต เจตสิก คืออะไร, สมถะ VS วิปัสสนา
  • ตอน 3 จิตคืออะไร อยู่ตรงไหน อะไรรู้อารมณ์ ดูจิตอย่างไร วิธีเจริญสติในชีวติประจำวัน
  • ตอน 4 รู้ทันการเปลี่ยนแปลงที่จิต จับเหี้ยที่รูที่ 6 คืออะไร กุศล และอกุศลเกิดที่ไหน
  • ตอน 5 กิริยาของจิต, จิตกับใจ, คณะแตก ขันธ์กระจาย, ยากที่ตื่น ตื่นคือ? รู้ว่าจิตคิด VS รู้เรื่องที่จิตคิด ไตรลักษณ์ ให้การบ้าน
  • ตอน 6 ถูกรู้ ถูกดู ไม่ใช่เพ่ง หรือให้จิตนิ่ง รู้ว่าใจกำลังโกรธ VS รู้ว่าโกรธใคร คำถาม และส่งการบ้าน(สอบอารมณ์)
  • ตอน 7 การส่งการบ้าน(ต่อ) ปัญหาของคนอื่นอาจสอนท่านได้
  • ตอน 8 การส่งการบ้าน(ต่อ) ปัญหาของคนอื่นอาจสอนท่านได้
อย่าเป็นใบลานเปล่า คือขยันรู้เรียน ชอบอวดรู้แต่ไม่ยอมปฏิบัติธรรม

จัดโดยชมรมกัลยาณธรรม http://www.kanlayanatam.com/

Leave a Reply