เป็นปัญหา หรือจุดดีของ WordPress ที่ปรับตัวตามความละเอียดของจอ หากคุณเห็น Admin Menu เป็นแบบนี้

2015-03-08_140129

ไม่ยอมแสดงตัวอักษรประกอบ Menu ทำให้ใช้งานไม่สะดวก หากคุณต้องการ Menu แบบนี้มากกว่า

2015-03-08_140153

ไม่ยากครับ ให้กดปุ่ม CTRL ค้างไว้แล้วหมุน Scroll Wheel ของ Mouse ขึ้นลง หรือเรียกว่าปรับการ Zoom จอปัญหาก็จะหายไปครับ

ที่เป็นเช่นนี้เพราะ WP มันปรับ Menu ให้เหมาะสมกับความละเอียดของจอหรือสายตาคนใช้งานนั่นเอง

ผมคิดว่ามันไม่ดี แต่ปรากฏว่ามันดีกว่าที่เราคิด โง่เสียตั้งนาน บางคนถึงกับติดตั้งใหม่ หรือเปลี่ยน Admin User เพื่อแก้ปัญหานี้

Leave a Reply