แนะนำ กองทุนทองคำ ของ ไทยพาณิชย์ ค่ะSCBGOLD / SCBGOLDH >>>ทั้งสองกองทุนนี้ ลงทุนในกองทุนหลัก SPDR Gold Trust ที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์

ความแตกต่างของ 2 กองทุนคือ

@SCBGOLD… จะไม่มีประกันความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงิน
โดยการคำนวณราคาหน่วยลงทุน จะมี 2 ตัวแปลที่ส่งผลโดยตรงคือ
1. ราคาของ SPDR Gold Trust
2. อัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา/บาท

@SCBGOLDH….มีการประกันความเสี่ยงเรื่องของค่าเงิน ~90% จะเหมาะกับช่วงภาวะเงินบาทแข็งค่า จะผันผวนน้อยกว่า SCBGOLD

-ทั้งสองกองทุน ไม่มีปันผล…ไม่มีค่าธรรมเนียม เข้า-ออก..จึงเหมาะกับการเล่นรอบเร็วเห็นผลตอบแทนเร็ว

-SCBGOLD, SCBGOLDH >> ใช้ราคาทองที่สิงคโปร์
สามารถติดตามราคาทองที่ใช้ในการคำนวณราคาหน่วยลงทุนได้ที่
http://www.reuters.com/finance/stocks/chart?symbol=SGLD.SI

ส่วนค่าเงิน สำหรับ GOLD เป็นค่าเฉลี่ยซื้อ/ขาย เวลา 16:00 น. จาก Bisnesw (RTXUSTB)

-สามาถสับเปลี่ยนได้ ไปมาระหว่างสองกอง รวดเร็วทันใจ
SCBGOLD <– T+0 –> SCBGOLDH

http://www.scbam.com/v2/th/news-activities/news-detail.aspx?id=139

 

 

 

Leave a Reply