ปกติ WordPress จะเก็บ Revision ของ Post ที่เราแก้ไขไว้ทุกๆ Revision ซึ่งทำให้เปลือง Memory หากเราต้องการกำหนดให้ WordPress เก็บ Revision ไว้ซัก 3 Version เราจะต้องไปแก้ file  wp-config.php โดยใส่

define( 'WP_POST_REVISIONS', 3 );

ไว้ที่บรรทัดแรกของคำสั่งอื่นๆทั้งหมด ไม่นับ Comment

 

 

Leave a Reply