เวลาอ่าน Blog บางครั้งผู้อ่านอาจจะอยากอ่านเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องกำลังอ่านอยู่  ปกติ WordPress จะอำนวยความสะดวกให้ สองวิธี คือ

  • คลิกที่ Category, WordPress จะแสดง Post ที่อยู่ใน Category นั้น
  • ใช้ Search ด้วย Keyword

แต่ทั้งสองวิธีจะแสดงรายการ Article จำนวนมาก ทำให้พลาดหัวข้อที่เกี่ยวข้องจริงๆ  ผู้เขียน Blog สามารถจัด Article ที่เกี่ยวข้องกันไว้ใน Series เดียวกัน และแสดงไว้ใน Post หรือ Page นั้น   เช่น

[seriesposts sid=65 title=”บทความที่เกี่ยวข้องกันมีดังต่อไปนี้ ” listtype=ul orderby=menu_order order=ASC show_date=0 expand=0]

จะใช้วิธีใน Link ก็ได้ แต่วิธีที่สะดวกกว่าคือการใช้พวก Series Plugin ซึ่งมีหลายตัว ที่ผมใช้ขณะนี้คือ EG-Series สร้างโดย EmmanuelG

Leave a Reply