ข้อไหล่ติด Frozen shoulder                                  

  

อาการของข้อไหล่ติด จะมีอาการปวดหัวไหล่ มีอาการเจ็บมากขึ้นเวลาขยับ มีอาการติดขัดในการเคลื่อนไหวบางท่า พบได้ประมาณ 2 % ของประชากร โดยมักจะพบในคนอายุระหว่าง 40-60 ปี โดยอาจจะไม่ได้มีประวัติความผิดปกติของหัวไหล่ นำมาก่อนเลยก็ได้

 

สาเหตุ

สาเหตุที่ทำให้เกิดอาการข้อไหล่ติด หรือ Frozen shoulder เกิดจากการหนาตัวและหดสั้นลงของเยื่อหุ้มแคปซูลที่อยู่รอบ ๆ ข้อหัวไหล่

Frozen Shoulder พบได้บ่อยในคนที่เป็นเบาหวาน พบว่า 10-20 % ของผู้ป่วยเบาหวาน จะมีอาการนี้ โรคอื่น ๆ ที่อาจจะมีความสัมพันธ์กับ Frozen shoulder เช่น โรคไทรอยด์ ไม่ว่าจะเป็นไทรอยด์เป็นพิษหรือไทรอยด์ต่ำ โรคพาร์กินสัน โรคหัวใจ หรือผู้ที่เคยได้รับการผ่าตัดมาก่อน

 

Frozen shoulder จะเริ่มเป็นหลังจากที่ไม่มีการใช้งานหัวไหล่ระยะหนึ่งไม่ว่าจากการบาดเจ็บหรือจากโรคที่เป็น การที่จะป้องกันหัวไหล่ติด อาจจะทำได้โดยให้มีการทำกายภาพบำบัด หรือมีการเคลื่อนไหว ภายหลังการบาดเจ็บให้เร็วที่สุด

 

อาการ

 

อาการปวดในคน frozen shoulder มักจะเป็นอาการปวดแบบตื้อ ๆ และอาการปวดจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อมีการเคลื่อนไหว มักจะปวดที่ด้านนอกของหัวไหล่ และบางครั้งปวดมาถึงต้นแขนด้วย

ลักษณะเฉพาะที่บอกว่าเป็น คือการเคลื่อนไหวที่ถูกจำกัดเนื่องจากอาการเจ็บ การตรวจร่างกายจะยิ่งยืนยันว่าเป็น ข้อไหล่ติดโดยคนไข้จะฝืนและเจ็บมากเมื่อพยายามจับให้มีการเคลื่อนไหวของข้อหัวไหล่

บางครั้งเราสามารถแบ่งระยะของ Frozen shoulder ออกเป็น สามระยะได้แก่

 

ระยที่ 1

  “freezing” stage ผู้ป่วยจะเริ่มมีปวดมากขึ้น จะเริ่มไม่ขยับหัวไหล่หรือใช้งานน้อยลงเนื่องจากอาการเจ็บ ระยะนี้อาจะใช้เวลา ตั้งแต่ 6 สัปดาห์ไปจนถึง 9 เดือน

ระยะที่ 2

   “frozen” stage เป็นระยะที่อาการค่อย ๆ ดีขึ้นอย่างช้า ๆ แต่อาการที่ขอติดยังมีอยู่ ทำให้ขยับไม่สะดวก ระยะนี้จะเป็นอยู่ประมาณ 4-9 เดือน

 

ระยะที่ 3

   “thawing,” เป็นระยะที่การเคลื่อนไหวของข้อค่อย ๆ กลับเป็นปกติ ใช้เวลาประมาณ 5-26 เดือน

 

 

การวินิจฉัย

 

แพทย์สามารถให้การวินิจฉัยได้จากประวัติ อาการและการตรวจร่างกายให้กับคนไข้

 

 

การตรวจเพิ่มเติมอย่างอื่นที่อาจจะทำเช่น การตรวจ X-rays หรือการตรวจ MRI อาจจะจำเป็นในบางรายที่สงสัยว่ามีการบาดเจ็บหรือการฉีกขาดของเส้นเอ็นบริเวณหัวไหล่

 

การรักษา

 

ส่วนใหญ่แล้ว Frozen shoulder สามารถดีขึ้นได้ด้วยตัวเอง อย่างไรก็ตาม ต้องใช้เวลาค่อนข้างนานกว่าที่อาการจะดีขึ้น อาจจะมากถึง 2-3 ปี การรักษาตั้งเป้าไปที่การควลคุมอาการเจ็บ และการฟื้นฟูการเคลื่อนไหวให้กับเป็นปกติ

 

 

การรักษาด้วยยาและกายภาพ

  • การควบคุมอาการปวดด้วยยา

สามารถดูแลได้ด้วยการใช้ยาลดการอักเสบ เช่นกลุ่ม NSIADs ชนิดรับประทาน แต่ถ้าเป็นมากอาจจะใช้ชนิดฉีดในช่วงที่ปวดมาก หรือใช้ Steroid ระยะสั้น ๆ

 

  • การทำกายภาพบำบัด

เป็นการช่วยให้การเคลื่อนไหวกลับมาเป็นปกติ ซึ่งสามารถฝึกภายใต้การดูแลของนักกายภาพบำบัด แล้วยังต้องนำไปฝึกเองที่บ้านด้วย

ความร้อนยังช่วยลดอาการปวดได้

ลองฝึกท่าออกกำลังกายตามภาพดู

 

 

 

ผู้ป่วยมากกว่า 90% อาการดีขึ้นด้วยการรักษาเบื้องต้นที่กล่าวมา แต่อาจจะต้องใช้เวลาถึง 6 เดือน ในบางรายอาจจะต้องใช้เวลาเป็นปี ๆ และอาการอาจจะไม่ดีขึ้นเหมือนเดิมยังเหลืออาการติดของข้ออยู่บ้าง

 

 

การผ่าตัด

 

เป็นทางเลือกสุดท้ายหลังจากที่การรักษาด้วยยาและการทำกายภาพแล้วอาการยังไม่ดีขึ้น แต่ก่อนตัิดสินใจรับการผ่าตัด ต้องปรึกษาแพทย์ถึงความเสี่ยงข้อดี ข้อเสีย ผลที่ได้รัีบจากการผ่าตัดด้วย

เป้าหมายของการผ่าตัด คือการทำให้เยื้อหุ้มแคปซูลรอบ ๆ ข้อ มีการยืดตัวออก คลายความตึง  ซึ่งสามารถทำได้ด้วยการผ่าตัดส่องกล้อง

การผ่าตัดส่องกล้องแพทย์จะทำเปิดผ่ารูเล็ก ๆ รอบหัวไหล่ สองสามรู เพื่อสอดกล้องและเครื่องมือเข้าไปจัดการกับคลายส่วนของแคปซูลที่ผิดปกติ

ภายหลังการผ่าตัด ยังต้องทำการฝึกกล้ามเนื้อและทำกายภาพเพื่อให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ อาจจะใช้เวลาตั้งแต่ 6 สัปดาห์ ถึง 3 เดือน

 

We Care

 

Dr.Carebear Samitivej

 

Link:

 

 

อายุ 50 ปีขึ้น เป็นกันเยอะ
ใครมีอาการ..ลองเอาไปใช้ดู

ท่ายืดกล้ามเนื้อท้ายทอย –

ท่ายืดกล้ามเนื้อบ่าและต้นคอ –

ท่ายืดกล้ามเนื้อสะบัก –

ท่ายืดกล้ามเนื้อคอด้านหน้า –

ท่านั่งแบบสมดุล สำหรับคนปวดหลัง –

ท่ายืดกล้ามเนื้อใต้ขาพับ –

สัญญานอันตรายของคนปวดหลัง –

Leave a Reply