☆☆☆ธรรมะ☆☆☆

ยามเจ็บไข้
จะรู้ได้ ว่าใครรัก
ยามทุกข์หนัก
จะรู้ได้ ใครสงสาร
ยามยากจน
จะรู้ได้ ใครให้ทาน
ยามเบิกบาน
จะรู้ได้ ใครยินดี
ยามทุกข์ใจ
จะรู้ได้ ใครช่วยแก้
ยามพ่ายแพ้
จะรู้ได้ ใครคิดหนี
ยามโศกเศร้า
จะรู้ได้ ใครปรานี
ยามไม่มี
จะรู้ได้ ใครเพื่อนเรา

เมื่อมนุษย์เราตายไปแล้ว มีทางไป 7 ทาง คือ
ทางที่ 1. ไปพระนิพพาน
ด้วยกำลังของวิปัสสนาฌาน

ทางที่ 2. ไปชั้นพรหม
ด้วยกำลังของสมถภาวนา

ทางที่ 3. ไปสวรรค์
ด้วยกำลังของหิริโอตตัปปะ
คือเกรงกลัวและละอายต่อบาป

ทางที่ 4. กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ ด้วยกำลังของศีล 5

ทางที่ 5. ไปเกิดเป็นสัตว์เดียรัจฉาน
ด้วยกำลังของความหลง

ทางที่ 6. ไปเป็นเปรตและอสูรกาย
ด้วยกำลังของโลภะคือความโลภ

ทางที่ 7. ไปเกิดเป็นสัตว์นรก
ด้วยกำลังของโทสะคือความโกรธ

เงินทอง ส่งถึง โรงพยาบาล
ลูกหลาน ส่งถึง หลุมศพ
บุญกุศล ส่งถึง ภพหน้า
ภาวนา ส่งถึง นิพพาน

อยากทำบุญ แต่…ไม่มีเวลาไปวัด

ไม่มีเวลาไปทำบุญ แต่…ยังมีเวลาหายใจอยู่ ก็ใช้ลมหายใจนั้น ให้เป็นประโยชน์ สิ!
●แค่ทำใจ ให้สงบ● ☆หายใจเข้าก็ภาวนาว่า
“พุท ”
☆หายใจออกก็ภาวนาว่า “โธ”
แค่นี้ก็ได้บุญมหาศาลแล้ว

พระพุทธเจ้า ไม่ได้สอนให้ เรามีความสุข แต่พระองค์สอนให้เรารู้จักทุกข์ เรียนรู้ทุกข์และ เข้าใจทุกข์ หาเหตุแห่งทุกข์ แล้วกลับไปแก้ต้นเหตุ ที่ทำให้เกิดทุกข์
■กาย กับ ใจ อยู่ที่ไหน ที่นั่นแหละเป็นที่ปฎิบัติบูชา ภาวนาอยู่บ้าน อยู่ที่วัด อยู่ที่ทำงาน อยู่โรงพยาบาล อยู่ที่ไหนๆ ก็ภาวนาได้หมดทุกๆ ที่
บวช ไม่บวช ก็ภาวนาได้

♡อ่านแล้ว นำไปคิด นำไปใช้
เมื่อใช้แล้ว ปฎิบัติแล้ว จะเข้าใจ
เมื่อเข้าใจแล้ว จะรู้แจ้งเห็นจริง ในภัยของการเกิดว่า เป็นทุกข์ แสนทรมานและน่ากลัว

สุดสูสัง ละปัตเตปัญยัง
การฟังด้วยดี ย่อมได้ปัญญา (lotus)มอบธรรมะของพุทธองค์เป็นของขวัญวันมาฆะบูชาค่ะ(lotus)

Leave a Reply