สำหรับคนที่อยากจะเรียนรู้ WordPress สำหรับการประยุกต์ใช้ หรือพัฒนา Plugin หรือ Theme ย่อมจะต้องการค้นหา ศึกษา Core Code ของ WordPress ว่าทำงานอย่างไร ยกตัวอย่างเช่น ต้องการรู้ว่า WordPress เช็คว่า Function is_super_admin เขียนอย่างไร ก็ทำได้โดยการใช้ Notepad ++ เลือก Search Menu >Find in files…(Ctrl+Shift+F)

ในช่อง Find What: ให้พิมพ์ function is_super_admin  ส่วนในช่อง Directory: ก็ให้กำหนด Directory ของ WordPress ใน Localhost ของคุณ กด Find All ก็จะได้รู้ว่า Function นี้อยู่ใน wp-includes/capabilities.php จากนั้นก็ศึกษาตามสะดวกนะครับ

Leave a Reply