หลายคนที่ใช้ Share Document ใน SharePoint แล้วรู้สึกหงุดหงิด ไม่ถนัดเหมือน Share Drive หรือ Window Explorer ไม่ว่าจะสร้าง Folder, การ Move File ระหว่าง Folder หรือ การ Upload file หลายๆ File ใน Local Drive ขี้น SharePoint หรือการ Download File หลาย File ใน SharePoint ลง Local Drive

ปัญหาเหล่านั้นจะหมดไปหากใช้  Open with Explorer  …………

2015-02-09_160822

โยการคลิกที่ Library tab แล้วเลือก Open with Explorer

File และ Folder ใน Share Document ที่เราเลือกไว้ จะปรากฏใน Window Explorer ให้เราทำงานได้เหมือนการทำงานใน Windows Explorer ปกติ ซึ่งสะดวกดี

สามารถลาก Attached File ใน Outlook ลงมาวางใน Explorer นี้ได้เลย

Leave a Reply