พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก (ฉบับอินเดีย-พากย์เสียงภาษาไทย)

เริ่มต้นด้วยบทสัมภาษณ์กันก่อน…

สัมภาษณ์ คุณปัญญา นิรันดร์กุล (ผู้ริเริ่มนำเรื่องพระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก มาฉายในเมืองไทย) ถึงข้อคิดที่ทำให้หันมาสั่งสมบุญสนับสนุนงานเผยแพร่พระพุทธศาสนา และปาฏิหารย์ที่ตนได้พบจนเกิดแรงบันดาลใจดังกล่าว

สัมภาษณ์ คุณปัญญา นิรันดร์กุล ตอนที่ 1
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก: มหากาพย์ ละครซีรีส์ ตอน 1

สัมภาษณ์ คุณปัญญา นิรันดร์กุล ตอนที่ 2
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก: มหากาพย์ ละครซีรีส์ ตอน 2

เนื้อเรื่อง มีทั้งหมด 55 ตอน

พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก ตอน 1 (เสาร์ 7 มี.ค.) ช่วง 1

พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก ตอน 1 (เสาร์ 7 มี.ค.) ช่วง 2

พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก ตอน 1 (เสาร์ 7 มี.ค.) ช่วง 3

พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก ตอน 1 (เสาร์ 7 มี.ค.) ช่วง 4

พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก ตอน 2 (อาทิตย์ 8 มี.ค.) ช่วง1

พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก ตอน 2 (อาทิตย์ 8 มี.ค.) ช่วง 2

พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก ตอน 2 (อาทิตย์ 8 มี.ค.) ช่วง 3

พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก ตอน 2 (อาทิตย์ 8 มี.ค.) ช่วง 4

พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก ตอน 3 (เสาร์ 14 มี.ค.) ช่วง 1

พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก ตอน 3 (เสาร์ 14 มี.ค.) ช่วง 2

พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก ตอน 3 (เสาร์ 14 มี.ค.) ช่วง 3

พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก ตอน 3 (เสาร์ 14 มี.ค.) ช่วง 4

พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก ตอน 4 (อาทิตย์ 15 มี.ค.) ช่วง 1

พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก ตอน 4 (อาทิตย์ 15 มี.ค.) ช่วง 2

พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก ตอน 4 (อาทิตย์ 15 มี.ค.) ช่วง 3

พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก ตอน 4 (อาทิตย์ 15 มี.ค.) ช่วง 4

พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก ตอน 5 (เสาร์ 21 มี.ค.) ช่วง 1

พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก ตอน 5 (เสาร์ 21 มี.ค.) ช่วง 2

พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก ตอน 5 (เสาร์ 21 มี.ค.) ช่วง 3

พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก ตอน 5 (เสาร์ 21 มี.ค.) ช่วง 4

พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก ตอน 6 (อาทิตย์ 22 มี.ค.) ช่วง 1

พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก ตอน 6 (อาทิตย์ 22 มี.ค.) ช่วง 2

พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก ตอน 6 (อาทิตย์ 22 มี.ค.) ช่วง 3

พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก ตอน 6 (อาทิตย์ 22 มี.ค.) ช่วง 4

พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก ตอน 7 (เสาร์ 28 มี.ค.) ช่วง 1

พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก ตอน 7 (เสาร์ 28 มี.ค.) ช่วง 2

พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก ตอน 7 (เสาร์ 28 มี.ค.) ช่วง3

พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก ตอน 7 (เสาร์ 28 มี.ค.) ช่วง 4

พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก ตอน 8 (อาทิตย์ 29 มี.ค.) ช่วง 1

พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก ตอน 8 (อาทิตย์ 29 มี.ค.) ช่วง 2

พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก ตอน 8 (อาทิตย์ 29 มี.ค.) ช่วง 3

พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก ตอน 8 (อาทิตย์ 29 มี.ค.) ช่วง 4

พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก ตอน 9 (เสาร์ 4 เม.ย.) ช่วง 1

พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก ตอน 9 (เสาร์ 4 เม.ย.) ช่วง 2

พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก ตอน 9 (เสาร์ 4 เม.ย.) ช่วง 3

พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก ตอน 9 (เสาร์ 4 เม.ย.) ช่วง 4

พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก ตอน 10 (อาทิตย์ 5 เม.ย.) ช่วง 1

พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก ตอน 10 (อาทิตย์ 5 เม.ย.) ช่วง 2

พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก ตอน 10 (อาทิตย์ 5 เม.ย.) ช่วง 3

พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก ตอน 10 (อาทิตย์ 5 เม.ย.) ช่วง 4

พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก ตอน 11 (เสาร์ 11 เม.ย.) ช่วง 1

พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก ตอน 11 (เสาร์ 11 เม.ย.) ช่วง 2

พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก ตอน 11 (เสาร์ 11 เม.ย.) ช่วง 3

พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก ตอน 11 (เสาร์ 11 เม.ย.) ช่วง 4

พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก ตอน 12 (อาทิตย์ 12 เม.ย.) ช่วง 1

พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก ตอน 12 (อาทิตย์ 12 เม.ย.) ช่วง 2

พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก ตอน 12 (อาทิตย์ 12 เม.ย.) ช่วง 3

พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก ตอน 12 (อาทิตย์ 12 เม.ย.) ช่วง 4

โปรดรอติดตามชมตอนต่อไป…

ขอมอบให้กับทุกท่านเพื่อเข้าถึงพระพุทธศาสนา แห่งพระบรมครูพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

Leave a Reply