Why Screencasting

Why Screencasting Screencast คือการทำ Video ด้วยการใช้การบันทึกหน้าจอ หรือจากกล้อง Video ผสมด้วยเสียงบรรยาย ใช้ในการสอนคอมพิวเตอร์ การสาธิต การขาย การอบรม การสื่อสาร เหมือนสื่อต่างๆเช่น Boardcasting Video ทั้งสองนี้ทำมาได้ดีมาก เนื้อหาน่าสนใจมาก ตอน 1 Screencast เพื่อตัวคุณเอง แบบมีคำบรรยายไทย หรือแบบไม่มีคำบรรยาย ตอน 2 Screencast เพื่อธุรกิจ
Continue reading »

Related to Web Hosting

ทำเว็บก็ต้องมี Host หรือ Server ที่เก็บหน้าเว็บ ผมทำมาแล้วทุกแบบ อ่านประสพการณ์ของผมแล้วอาจไม่ต้องหลงทางนาน ผมเริ่มจาก Host เว็บตัวเองจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่บ้าน แบบ DDNS ไ่ม่ต้องเสียเงิน มีพื้นที่เก็บเว็บมหาศาล เพราะมันคือ Harddisk ของเราเอง และ Brand width ไม่จำกัด เพราะเราจ่ายรายเดือนอยู่แล้ว แต่ก็เจอปัญหาเพราะทั้ง TOT และ TT&T ตายบ่อย และ Speed ช้าสุดๆ เพราะ Upload Speed ของ ADSL บ้านเราน้อยมาก เมืองนอกเ้ขาเป็น DSL กันหมดแล้ว ต่อมาก็ทำเว็บด้วย Free Host ซึ่งมีแต่โฆษณาเต็มหน้าเว็บเราไปหมด หรือไม่ก็มีเงื่อนไขจุกจิก คนดูน้อยก็จะลบทิ้ง...
Continue reading »

กลอนจาก หม่อมหลวง ปิ่น มาลากุล

พ่อแม่หวังพึ่งพาเจ้า ครูเล่าหวังเจ้าสร้างชื่อ ชาติหวังกำลังฝีมือ เจ้าคือความหวังของทั้งมวล “…ในโลกนี้มีอะไรเป็นไทยแท้ ของไทยแน่นั้นหรือคือภาษา ทั้งคนมีคนจนแต่ต้นมา ใช้ภาษาไทยทั่วทุกตัวตน เด็กตะโกนกึกก้องร้องเรียกแม่ เริ่มใช้คําไทยแท้มาแต่ต้น ไม่มีต่างภาษามาปะปน ทุกทุกคนก็สุขสบายใจ แม่อยากให้ลูกรักได้พักผ่อน ก็ไกวเปลให้นอนจนหลับไหล สําเนียงกล่อมร่ายร้องทํานองไทย ติดหูแต่สมัยโบราณมา พอโตขึ้นส่งเจ้าเข้าโรงเรียน ได้เริ่มอ่านเริ่มเขียนเรียนภาษา ภาษาไทยนั้นได้พัฒนา เป็นภาษาขีดเขียนได้เรียนกัน บ้างชอบอ่านถ้อยคําทํานองเสนาะ ภาษาไทยไพเราะไม่แปรผัน มีเสียงวรรณยุกต์ทุกทุกชั้น ขับร้องกันได้ง่ายคล้ายดนตรี ฉะนั้นหรือจะไม่ให้รักเจ้า ภาษาไทยของเรามีศักดิ์ศรี เกิดเป็นไทยคนหนึ่งเราจึงมี ของดีดีชื่อว่า “ภาษาไทย”… ฯ ม.ล. ปิ่น มาลากุล ในโลกนี้มีอะไรเป็นไทยแท้………..ของไทยแน่นั้นหรือคือภาษา ซึ่งผลิดอกออกผลแต่ต้นมา……….รวมเรียกว่าวรรณคดีไทย อนึ่งศิลป์งามเด่นเป็นของชาติ…….เช่นปราสาทปรางค์ทองอันผ่องใส อีกดนตรีร่ายรำลวดลายไทย………อวดโลกได้ไทยแท้อย่างแน่นอน และอย่าลืมจิตใจแบบไทยแท้…….เชื่อพ่อแม่ฟังธรรมคำสั่งสอน กำเนิดธรรมจริยาเป็นอาภรณ์……..ประชากรโลกเห็นเราเป็นไทย แล้วยังมีประเพณีมีระเบียบ………..ซึ่งไม่มีที่เปรียบในชาติไหน เป็นของร่วมรวมไทยให้คงไทย……นี่แหละประโยชน์ในประเพณี ได้รู้เช่นเห็นชัดสมบัติชาติ…………เหลือประหลาดล้วนเห็นเป็นศักดิ์ศรี ล้วนไทยแท้ไทยแน่ไทยเรามี………สิ่งเหล่านี้คือวัฒธรรม (หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล)...
Continue reading »

Software Project Management

เท้าความ สมัยก่อนเราอาจจะเห็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ประสพความสำเร็จมักจะเกิดจาก โปรแกรมเมอร์เพียงคนเดียว เพราะมักจะใช้ง่าย และทำงานได้เร็ว เช่น Norton Utility แต่ระยะหลังๆโปรแกรมแบบนั้นมีน้อยลงทุกที แม้แต่โปรแกรมที่เราจ้างเขียนขึ้นใช้เฉพาะกิจก็ยังนิยมจ้างบริษัทเขียน มากกว่าจ้างโปรแกรมเมอร์อิสระ เพราะบริษัทมักจะตรวจสอบคุณภาพโปรแกรมได้ดีกว่า และมีคนให้บริการถึงแม้โปรแกรมเมอร์จะลาออกแล้วก็ตาม เพราะมีการบันทึกการพัฒนา (Software Documentation) ไว้อย่างเป็นระบบ ทำให้แก้ไขและพัฒนต่อเนื่องได้ สมัยนี้โปรแกรมใหญ่ๆเช่น Microsoft Office ก็จ้างโปรแกรมเมอร์ราคาถูกในอินเดียเขียนโมดูลย่อยๆให้ โดยผู้ออกแบบระบบอยู่ในอเมริกา เหมือนงานเขียนการ์ตูน คนสร้างตัวการ์ตูน สร้าง Plot เรื่อง และ Story board อยู่ที่อเมริกา แต่คนเขียนการ์ตูนจริงๆ อยู่ที่ญี่ปุ่นกับไทย สมัยที่ยังไม่มี Excel ในยุคแรกๆของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล มีนักศึกษามหาวิทยาลัยเห็นอาจารย์สอนการคำนวนที่กระดานดำ ก็เลยเขียนโปรแกรมเหมือน Excel (จริงๆแล้วต้องบอกว่า Excel ทำเหมือนของเขาเพราะเขาคิดก่อน) หรือเรียกว่ากระดานคำนวณ ทำเป็นโปรแกรมที่เขียนขึ้นกับเพื่อนอีกหนึ่งคนออกมาขาย...
Continue reading »

เพียงแค่รู้ โดยพระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปณโญ

ระหว่างวันที่ 20-24 ธันวาคม 2553 ผมไปอบรมที่ยุวพุทธฯ ฝั่งธนบุรี ใกล้ๆบางแค ชื่อโครงการ “เพียงแค่รู้ ” ของท่านอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปณโณ ซึ่งมีอาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิมเป็นวิทยากรร่วม ประทับใจอาจารย์ประเสริฐ เพราะสอนดี ให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ และสาธิตให้เห็นปรากฏการทางจิตด้วยตัวเราเอง พระอาจารย์และพระพี่เลี้ยงก็มีเมตตามากๆ อยู่ตอบคำถามและข้อสงสัยให้หลังเลิกอบรมจนดึกๆจนดื่นๆ ทั้งๆที่ท่านอาจารย์มีโรคประจำตัว ต้องการการพักผ่อน ในการปฏิบัติธรรมเขาสอนเรื่อง ทำไมต้องปฏิบัติธรรม และต้องทำอะไรบ้าง และทำอย่างไร สรุปแล้วสอนเรื่อง อริยสัจ 4 และมรรคมีองค์ 8 เน้นการนำมาใช้ในการฝึกและดำเนินชีวิตประจำวัน ผมดีใจที่ได้ไป และตระหนักว่าพระพุทธเจ้าเก่งมากๆ และสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้สำคัญมากขนาดไหน อาจารย์ที่สอนก็เก่งมากครับ ผมรู้ว่ามรรคสำคัญแต่ไม่เคยรู้ว่ามันคืออะไร และสำคัญอย่างไร ผมจะศึกษามรรคเพิ่มเติม เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามมรรค ก่อนจบมีเจ้าของ Amarin Printing มาแบ่งปันประสพการณ์การปฏิบัติธรรม 8...
Continue reading »

ความสุขจากภายใน

วันนี้ได้ฟังธรรมจากพระธรรมปิฏก(พระพรหมคุณาภรณ์ ประยุทธ ปยุตโต) ทาง TV รู้สึกเห็นจริง และทราบซึ้งมาก จึงขอจดบันทึกไว้เท่าที่จำได้ เสริมด้วยสิ่งที่ได้เรียนรู้จากที่ต่างๆ ดังต่อไปนี้ คนเราขยันหาความสุข โดยแสวงหาเงินทอง หาที่เที่ยว หาที่กิน ฯลฯ แต่ขาดความสามารถที่จะมีความสุข โดยหาความสุขไม่ได้ทั้งๆที่มีทั้งเงินทองและปัจจัยภายนอกรกรุงรังไปหมด ภาษาอังกฤษเรียกว่า “Know how to make Living and but don’t know how to live” สมัยเด็กๆเรามีความสุขง่าย ทุกข์ยาก เมื่อโตขึ้นเราก็เป็นทุกข์ง่ายขึ้น ขณะที่มีความสุขยากขึ้น มาตราฐานความสุขของเราสูขขึ้น อาหารที่เคยกินอร่อย ก็บอกว่าสู้ของวันนั้น วันนี้ ร้านนั้น ร้านนี้ ไม่ได้ ทำให้สุขยากขึ้น ขณะเดียวกันเราก็มีเงื่อนไขของความสุขมากขึ้น เช่น ต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้จึงจะถือว่ามีความสุข...
Continue reading »

การขับถ่ายให้เป็นเวลา

Reff: http://www.mongkoldham.com/text%5CsanRMC_829.pdf การถ่ายอุจจาระเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักๆที่ทำให้สุขภาพดี ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนประสพการณ์ของตัวเอง ผมคิดตลอดมาว่าการถ่ายอุจจาระไม่สามารถบังคับได้ เหมือนการถ่ายปัสสะวะ ที่ไม่ปวด ก็บังคับให้ถ่ายได้ ผมปกติจะถ่ายเมื่อปวดอุจจาระเท่านั้น หากระยะไหนร่างการแข็งแรง เช่นออกกำลังกายสม่ำเสมอ และจิตใจไม่เคร่งเครียด จะถ่ายตอนสายๆทุกวัน แต่หากตอนไหนมีงานยุ่งๆ หรือรีบเร่งก็จะลืมถ่าย ทำให้ท้องผูก จนในที่สุดเป็นริดสีดวง และเท่าที่เคยอ่านมาทำให้เป็นมะเร็งลำใส้ใหญ่ด้วยหากท้องผูกบ่อยๆ มาเมื่อสองวันนี้ท้องเสีย หลังท้องเสียก็ไม่ถ่ายมาอีกสองวัน วันรุ่งขึ้นจะต้องเข้ากรุงเทพฯ ซึ่งระหว่างเดินทางผมจะไม่ค่อยถ่าย ซึ่งจะทำให้ไม่ถ่ายเป็นสามวัน ก็เลยคิดว่าไม่ดีแน่ๆ ตอนเย็นจึงเข้าห้องน้ำนั่งอ่านหนังสือและรอทำใจให้ปวดท้องจะได้ถ่าย ซึ่งไม่คิดว่าจะได้ผล เพราะปกติผมจะถ่ายตอนสายๆ ปรากฏว่าได้ผลผมถ่ายได้สำเร็จ วันต่อมาก็ทดลองฝึกถ่ายอุจจาระอีก คราวนี้เอาตอนเช้าก่อนที่คนอื่นๆจะตื่น จะได้มีความสงบ และก็ได้ผลอีก ผมจึงไปลอง Google ดูก็รู้ว่า การฝึกถ่ายเป็นเวลานั้น คนทั่วไปเขาทำมากันเป็นปกติ ผมเองต่างหากที่อายุ 60 ปีแล้วพึ่งจะมารู้ ไม่เช่นนั้นคงไม่เป็นริสสีดวง หากคุณยังไม่เคยฝึกก็ฝึกเสียนะครับ สุขภาพจะดี ไม่เป็นริดสีดวงหรือมะเร็งลำใส้ใหญ่ หากจะให้ดีเป็นตอนเช้ามืดน่าจะดี...
Continue reading »

ปวดหลัง ร้าวไปถึงแขน

19 Jun 09 ประสพการณ์ตรงที่แปลกแต่จริง ผมนั่งอยู่เฉลยๆหันไปทางขวาก็เกิด เจ็บกลางหลังค่อนไปด้านบนเหมือนเส้นยึด ซึ่งเคยเกิดบ่อยๆเหมือนกัน แต่คราวนี้เจ็บอยู่นานสองอาทิตย์ ไปหาห้องพยาบาลของโรงงานเขาก็ให้ยาทาแก้ปวด และยาคลายเส้น กินอยู่สองวันไม่หาย แถมบางที่ร้าวไปทางแขนขวา จนแขนขวาไม่มีแรง บางเวลาก็หาย วิดพื้นได้สบาย นานมาแล้วเคยเป็นมาทีหนึ่งไปหาหมอที่ศรีราชาเขาก็เอาความร้อนนวดที่หลัง ก็หายไปจึงคิดว่าครั้งนี้ต้องไปหาหมอดีกว่า ในที่สุดก็ไปหาคุณหมอสมบูณย์ มะลิขาว แพทย์ทางกระดูกอยู่หน้าบ้าน คุณหมอบอกว่าอาการมันหลอก ความจริงแล้วมันเป็นเพราะการอักเสพของหมอนรองกระดูกที่คอต่างหาก คุณหมอทดลองให้ดู โดยบิดหัวไปทางซ้ายทีขาวที่หลังก็เจ็บ หลังจากนั้นคุณหมอก็ยกหัวขึ้นเล็กน้อย บิดทางซ้าย หรือทางขาวก็ไม่เจ็บ คุณหมอบอกว่าบริเวญการดูกสันหลังจะมีเส้นประสาทมาก เวลาอักเสพจึงส่งผลแบบนั้น บางทที่ราวไปถึงแขน หรือขึ้นมาถึงหัวด้วย หลังจากการทดลองให้ดูและการที่คุณหมอรู้ว่าจะมีอาการร้าวไปที่มือ ทำให้แน่ใจว่าคำวินิฉัยโรคนั้นน่าจะถูกต้อง ทำให้เบาใจเรื่องการรักษา เพราะโรคทุกวันนี้การรักษาไม่ยาก คุณหมอบอกว่ารักษาไม่ยาก ทานยาก็หาย หากต้องการให้หายเร็วก็ทำกายภาคบำบัดด้วยก็ดี คุณหมอแนะนำว่าการก้มหน้าทำงานมากๆ นาน เช่นเวลาทำงานกับคอมพิวเตอร์ Notebook หรือการนั่งต้วเอนๆ แล้วยกหัวตั้งขึ้นมาเพื่อดูจอคอมพิวเตอร์ หรือดูโทรทัศน์ทำให้งอ...
Continue reading »