SharePoint: Common Features or Behaviors

SharePoint default Content type แต่ละตัวเช่น Document Library, Form Library, Tasks, Calendar ฯลฯ ต่างมี Behavior หรือ Features หรือความสามารถที่พิเศษเฉพาะตัว เช่น Calendar สามารถ Link กับ Outlook Calendar หรือ Task สามารถ ทำงานร่วมกับ Microsoft Project ซึ่งความสามารถเหล่านี้แตกต่างกันไป แต่คุณสมบัติที่ทุกๆ Content type มีเหมือนๆกัน ซึ่งเราน่าจะเรียนรู้ไว้เพราะเรียนครั้งเดียวก็สามารถใช้กับ ทุกๆ Content type ได้คือ สามารถสร้าง View ได้ ทำให้สามารถดูข้อมูลในมุมมองต่างๆกัน และเลือกดูข้อมูลเฉพาะกลุ่มได้...
Continue reading »

SharePoint: Adoption หรือการยอมรับ

เราจะมาพูดกันว่าทำอย่างไรให้ผู้ปฏิบัติงานยอมรับ SharePoint เพราะ SharePoint คือวัฒนธรรมการทำงานแบบใหม่ ซึ่งต้องอาศัยการเรียนรู้ และสร้างความคุ้นเคย แต่เมื่อคุ้นเคยแล้วก็จะขาดมันไม่ได้เช่นกัน ปัจจัยที่ทำให้เกิดการยอมรับคือ
Continue reading »

SharePoint: Content type

Content หรือเนื้อหา ในที่นี้จะหมายถึง List , Library ทุกอย่างจะต้องชนิดของมัน หรือเรียกว่า Content Type ซึ่ง Content Type ของ Content ที่ต่างกันนี้จะมี  Data และ Metadata ต่างกัน เช่น Contact List กับ Calendar List เป็นต้นจะมี Column ไม่เหมือนกัน และยังมี Feature หรือ Behavior รวมถึง Workflow ต่างกันอีกด้วย Content type จะเป็นตัวกำหนดข้อมูลที่ต้องการ , สร้างมาตราฐานเดียวกัน และ ใน Content type...
Continue reading »

Excel:จัด Pivot Table ให้อยู่ในรูปของ Table พร้อมใช้งาน

หลายคนที่ใช้ Excel Pivot Table มานาน คงจะรู้สึกหงุดหงิดใจกับ Pivot Table สมัยนี้ที่ชอบเอาข้อมูลหลายๆ Column มาใส่ใน Column เดียวกัน ทำให้การทำเป็น Table เพื่อใช้งานต่อไปลำบาก  ปัญหานี้แก้ได้โดยการกำหนดให้ Layout เป็นแบบ Classic ดังต่อไปนี้ ……
Continue reading »

SharePoint: Open with Explorer

หลายคนที่ใช้ Share Document ใน SharePoint แล้วรู้สึกหงุดหงิด ไม่ถนัดเหมือน Share Drive หรือ Window Explorer ไม่ว่าจะสร้าง Folder, การ Move File ระหว่าง Folder หรือ การ Upload file หลายๆ File ใน Local Drive ขี้น SharePoint หรือการ Download File หลาย File ใน SharePoint ลง Local Drive ปัญหาเหล่านั้นจะหมดไปหากใช้  Open with Explorer  …………
Continue reading »

กินน้อยอายุยืนสำหรับคนกินเกิน

หากคุณมี BMI มากกว่า 25 หรือ ลงพุง หรือ ไขมันในเลือดสูง แสดงว่าคุณกินเกิน หากคุณกินเกิน การอดอาหารบางมื้อ หรือการกินมื้อเดียวจะช่วยให้คุณสุขภาพดีและอายุยืน แต่หากคุณ BMI น้อยกว่า 25 มากๆ ผอมเพียวอยู่แล้ว การกินแต่พอดีไม่ต้องลดอาหารจะทำให้คุณแข็งแรง และอายุยืน…….
Continue reading »

WYSIWYG Editor for WordPress

WordPress ใช้  TinyMCE editor แต่จำกัดการแสดงปุ่มคำสั่งต่างๆออกไป ทำให้ขัดใจมาก เช่น ไม่มีการสร้างตาราง หรือจะดู Full Screen ก็ไม่ได้ แต่ไม่ต้องกลัวครับ เพราะ WordPress ให้เราเปลี่ยน  WYSIWYG editor ได้ หากเรา Search ใน Plugins ของ WordPress โดยใช้ Keyword “WYSIWYG” จะเห็นมีให้เลือกจำนวนมากถึง 456 ตัว เลือกกันไม่ถูกเลยทีเดียว จึงต้องอาศัย Google หาดูตัวที่คนนิยม แต่ต้องไม่ลืมกำหนด Search Result ที่ไม่เกินปี  เจอกระทู้  4 Free Plugins to Supercharge...
Continue reading »

มาดูกันว่าคนต่างชาติเข้าใจธรรมะแค่ไหน

English Translation of venerable Pramote Pamojjo คำแปลเทศนาของหลวงพอปรโมทย์เป็น­ภาษาอังกฤษ ฟังและอ่านคำแปลแล้วจะเห็นได้ว่­าฝรั่งท่านนี้เข้าใจธรรมได้ไม่น­้อยกว่าคนไทยเลยทีเดียว…..
Continue reading »