Excel:จัด Pivot Table ให้อยู่ในรูปของ Table พร้อมใช้งาน

หลายคนที่ใช้ Excel Pivot Table มานาน คงจะรู้สึกหงุดหงิดใจกับ Pivot Table สมัยนี้ที่ชอบเอาข้อมูลหลายๆ Column มาใส่ใน Column เดียวกัน ทำให้การทำเป็น Table เพื่อใช้งานต่อไปลำบาก  ปัญหานี้แก้ได้โดยการกำหนดให้ Layout เป็นแบบ Classic ดังต่อไปนี้ ……
Continue reading »