ในสายตาคน 4 Generation

ในสายตาคน 4 Generation » โดย อธิป กีรติพิชญ์ (นิ้วโป้ง) ย้อนกลับไปซัก 40 ปีก่อน… คำว่า ‘งานที่ดี’ ในสายตาคนรุ่นเบบี้บูมเมอร์ (ปัจจุบันอายุช่วง 52-70 ปี) แตกต่างจากยุคปัจจุบัน พวกเขาได้รับการสอนมาว่า ให้ตั้งใจเรียน จบมารับราชการ ทำงานรัฐวิสาหกิจ เป็นเจ้าคนนายคน งานมั่นคงที่สุด ไม่มีเลย์ออฟ ชามเหล็กตกไม่แตก มีกินมีใช้ บางคนมีรถหลวงบ้านหลวงอยู่อาศัยได้ทั้งชีวิต เงินเดือนก็ขึ้นตลอด ถึงกับมีคำกล่าวว่า ‘สิบพ่อค้าไม่เท่าหนึ่งพระยาเลี้ยง’ แต่ในยุคปัจจุบัน.. ปัญหาคือ เงินเดือนเริ่มต้นของงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับเอกชน โอกาสในการเติบโตก็ยากกว่าเพราะมีระบบอาวุโสที่เคร่งครัด โอกาสในการแสดงความสามารถขออาสารับทำงานสำคัญก็ยาก เพราะมีระบบชั้นการบังคับบัญชาที่ลึกล้ำ และยังมีระบบพิเศษที่ผูกติดกับระบบอุปถัมภ์ค่อนข้างมากระดับลึกซึ้งฯลฯ ทั้งหมดนี้เป็นสาเหตุที่ ‘คนรุ่นใหม่’ ที่ต้องการความสำเร็จเร็ว จึงมักจะปฏิเสธงานราชการ ....
Continue reading »

SCB LTF & RMF Fund

  ฝ่ายฯ ขอเรียนให้ทราบว่า กองทุน LTF/RMF ของ บลจ. ไทยพาณิชย์ มีดังนี้ค่ะ   กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
Continue reading »

SCB Gold Fund

แนะนำ กองทุนทองคำ ของ ไทยพาณิชย์ ค่ะSCBGOLD / SCBGOLDH >>>ทั้งสองกองทุนนี้ ลงทุนในกองทุนหลัก SPDR Gold Trust ที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ ความแตกต่างของ 2 กองทุนคือ
Continue reading »