Admin Menu มันหด ไม่แสดงตัวอักษร

เป็นปัญหา หรือจุดดีของ WordPress ที่ปรับตัวตามความละเอียดของจอ หากคุณเห็น Admin Menu เป็นแบบนี้ ไม่ยอมแสดงตัวอักษรประกอบ Menu ทำให้ใช้งานไม่สะดวก หากคุณต้องการ Menu แบบนี้มากกว่า ไม่ยากครับ ให้กดปุ่ม CTRL ค้างไว้แล้วหมุน Scroll Wheel ของ Mouse ขึ้นลง หรือเรียกว่าปรับการ Zoom จอปัญหาก็จะหายไปครับ ที่เป็นเช่นนี้เพราะ WP มันปรับ Menu ให้เหมาะสมกับความละเอียดของจอหรือสายตาคนใช้งานนั่นเอง ผมคิดว่ามันไม่ดี แต่ปรากฏว่ามันดีกว่าที่เราคิด โง่เสียตั้งนาน บางคนถึงกับติดตั้งใหม่ หรือเปลี่ยน Admin User เพื่อแก้ปัญหานี้
Continue reading »